Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Biedrības "Latvietis" programma
11.10.2005

Biedrība "Latvietis" ir brīvprātīga, Latvijai lojālu latviešu organizācija, kuŗa darbojas saskaņā ar biedrības statūtiem un iekšējās kārtības noteikumiem par organizācijas iekārtu, dalībnieku pienākumiem un tiesībām.

Biedrībā "Latvietis" uzņem latviešus, kas tanī iestājas brīvprātīgi un kas morāliski atbilst biedrības prasībām. Biedrībā var uzņemt arī cittautiešus, ja to ģimenes valoda ir latviešu.

Biedrības "Latvietis" mērķis un uzdevums ir aizstāvēt latviešu sociālās intereses un polītiskās tiesības un panākt, lai Latvijā latviešiem būtu pirmtiesības, kuŗas atļauj ANO starptautiskā līguma fakultatīvais protokols par civīlajām un polītiskajām tiesībām, kas pieņemts 1966.gada 16.decembrī ar ANO rezolūciju 2200A(XXI), stājies spēkā 1976.gada 23.martā un ko Latvijas Saeima pieņēmusi 1994.gada 10.maijā. Šīs Konvencijas 4.pants nosaka:"Kritiskā situācijā, kad ir apdraudēta nācijas dzīvība un ja tas ir oficiāli pasludināts, šīs konvencijas dalībvalstis drīkst veikt pasākumus, kuŗi atšķiras no šīs Konvencijas noteiktām saistībām tādā mērā, ko nosaka situācijas kritiskums." (Ja tie ir pretrunā ar dalībvalstu citām starptautiskos likumos noteiktām saistībām, tad no tām ir jāatsakās)

Biedrība "Latvietis" uzskata, ka latvieši savā dzimtenē, ko tiem ierādījis Dievs, ir nonākuši tādā situācijā, ka bez īpašu apstākļu radīšanas nav iespējams apturēt to izmiršanu. Lai latvieši sasniegtu pirmskaŗa demografisko līmeni, ir nepieciešams latviešiem Latvijā radīt tādus apstākļus, kas veicinātu to skaita pieaugumu.Lai to sasniegtu, saskaņā ar ANO starptautiskā līguma par civīlajām un polītiskajām tiesībām fakultātīvo protokolu ir nepieciešams veikt pētījumus un ar precīziem datiem pierādīt, ka latvieši izmirst. Tad Latvijas valdībai šis fakts ir starptautiski jāpasludina. Tas mums dos tiesības pieņemt likumus, un ar tiem noteikt latviešiem Latvijā pirmtiesības. Praktiski tas nozīmē, ka vispirms ar darbu ir jāapgādā latvieši, pensijas vispirms ir jāmaksā latviešiem, latviešu ģimenēm par katru jaundzimušo bērnu ir jāmaksā pabalsts, kas ir līdzvērtīgs vidējai algai valstī. Tikai šāda valsts attieksme spēj nodrošināt latviešu tautas izdzīvošanu.

Programma pieņemta 01.11.1999.


Vārda dienas
Aldona, Česlavs
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».