Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Runāsim latviski

Piedāvājam valodnieka Jāņa Kušķa rakstu krājumu «Runāsim latviski». Šis krājums būs neaizstājams katram latvietim, palīdzot kopt savu valodu.


   -gades?
   "Olimpiskas" kļūdas valodā
   -gades
   -ošamies?
   .., saskaņā ar kuŗu ..?
   Attiecas
   Aprunāt
   Aizmirst par?
   Atdot parādu, atdot balsis
   Attiecībā par?
   Aprīkot, aprīkojums?
   Apmācīt?
   Atvērts
   Ar bārdu
   Apbižot?
   Apdalīt, apskaitīt, apskriet?
   Atdot
   Apsūdzība pret šoferi?
   Aizliegtais auglis?
   Atgriezt
   Apkārtējā vide?
   Aizvērt
   Atgādināt par?
   Aināži, Dinaburga, Voldemārpils, Pedvāle?
   Ar domu, ar mērķi?
   Ar kājām gaisā
   Bankomats un citi nevajadzīgi īsinājumi
   Barības apēdamība?
   Būvēt
   Būvēt attiecības?
   Bildes
   Budžetēt, dārzniekot, futbolēt u.c.?
   Burtu nosaukumi
   Baigi forši čaļi?
   Ceļā
   Centrālais notikums?
   Darba mūžs, ļumka?
   Daudz un dažādi?
   Daži no, daudzi no?
   Darbības vārdi ar nepareizi lietotu priedēkli no-
   Endzelīns par uzsvaru
   Esu, ira, dodi?
   Ekskluzīvs un citi anglismi
   Euro un citi
   Ēstuve
   Griesti
   Globālāks, lokālāks?
   Gadījumā, ja?
   Gandarījums
   Izpalikt?
   Intīms
   Ikrīta, ikpirmdienas, ikrudens?
   Izteikts?
   Izmeklēt uz rādītājiem
   Imidžs?
   Izrunas kļūdas vārdos ar mīkstu ŗ
   Iet uz
   Izteikti?
   Iziet no ierindas
   Ir ne-?
   Ir varošs, ir zinošs, ir gribošs utt.?
   Izsaukt
   Jaunsardze, virsniece, u.c.
   Jābūt savstarpējai uzticēšanās?
   Jeb un jebšu
   Jūsu uzmanībai
   Ja-tad
   Kas un kuŗš palīgteikuma sākumā
   Kā tāds?
   Kā likums
   Karozija, Vagnoris, u.c.?
   Kārlis Skalbe par valodas tīrību
   Krieviski teikumi
   Katrs no?
   Kinošņiks un citi nevajadzīgi vārdi
   Kā dumja sieva pasakā
   Latvju slava. Latvju basketbols?
   Lai neteiktu?
   Lai, gadsimts, gadskārtējs
   Likumsakarība?
   Lieks no-
   Lielas tev veiksmes ar plus zīmi?
   Liekvārdīgs tas
   Ļoti globāls un citi pārspīlējumi
   Mūsu republika?
   Mazpamazām?
   Māja–mūzejs?
   Mazskaitlīgs?
   Masu mediji
   Medmāsa?
   Nebijis
   Nostrādāt?
   Neatkārtojams?
   Nelatvisks palīgteikuma sākums
   Nepareiza kad lietošana ka vietā
   Nu ko?
   Nelatvisks prievārda no lietojums
   Nekāda rakstura pēdas?
   Nelatviska teikuma izveide
   Neskatoties uz?
   Nepareizs plats e mīksta ŗ priekšā
   Nomainīt, nomaiņa
   Neviens no?
   Nepareizs teikuma veidojums
   Noslīdot zem kuŗa...?
   Novienoties?
   Negadījums?
   No nulles
   Ne tas, ne tur, ne tā?
   Noakceptēt, nodefinēt, u.c.?
   Ne jau aiz labas dzīves?
   Nozīmes ielas?
   Ņemt dalību, nest atbildību, veikt izmaiņas, atdot balsis?
   Orientējošs, orientējoši?
   Pretnostatīt?
   Pateicīgs
   Par katru cenu?
   Par jēdzienu tulkošanu un izpratni
   Palikt
   Pamatā, pamatos
   Par vārdnīcām
   Pār nevietā
   Pazaudēt, pazvanīt
   Pret, attiecībā pret?
   Prievārda aiz nelatvisks lietojums
   Piestiprināt
   Pieņemt mērus?
   Pieprasa
   Par uz?
   Perfekta latviešu valoda?
   Pastarpināti?
   Pabarot tautu?
   Pierakstīt
   Pie labas gribas?
   Pie
   Pateicoties
   Pamest
   Pārmērības svešvārdu lietošanā
   Piepacelts?
   Plus
   Redzēt
   Rentēties?
   Rezultātā?
   Rezultātā?
   Simtdivdesmitgades un jubilejas raksti
   Savlaicīgi?
   Sūdmīļi
   Saturēt
   Sāncensis?
   Sagatavot augsni, sagatavot zemi
   Sakarā, sakarā ar?
   Spec-?
   Smeķe, smeķēt, smeķīgs?
   Salūzt, salauzt
   Skatīties
   Strikts?
   Savākties?
   Sevi attaisnot
   Starpnieks nevis vidutājs
   Saruna par nelatviskiem skaņu savienojumiem
   Sevi cienošs
   Tā vai citādi?
   Trāpīt desmitniekā, simtniekā, tūkstotī?
   Teikumi ar vietvārdiem
   Tas tā ir jānotiek?
   Tai skaitā?
   Tas gods, tā laime?
   Tūre
   Uz nevietā
   Uzbrukums pret?
   Uzdot, uzskaitīt, uzvest
   Uzstādīt
   Uzsvars lokāmos citvalodu īpašvārdos
   Uzvārdu galotnes
   Virmot
   Vadīties
   Vislatvijas?
   Vairums no kuriem?
   Vispasaules, vislatvijas?
   Vēl par vārdu pie nevietā
   Vēlreiz par lieku no-
   Vajadzības izteiksme
   Vietvārdi
   Viens otru
   Vārdi ar ik-
   Viens no kuŗiem?
   Vēsture festivāla?
   Valstiski vadītāji


Vārda dienas
Meta, Sniedze
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».