Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Griesti
25.04.2009

Gan Latviešu literārās valodas vārdnīcas 3. sējumā, kas izdots 1975. gadā, gan viensējuma Latviešu valodas vārdnīcā (1987.), gan Amerikas Latviešu apvienības izdotajā Latviešu valodas vārdnīcā (1993.) teikts, ka griesti ir telpas augšējais pārsegs, un minēti piemēri: augsti griesti, zemi griesti, istabas griesti, griestu sijas, griestu lampa, grāmatu plaukts līdz griestiem. Šāda pati nozīme vārdam griesti minēta arī klasiskajā Kārļa Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcā. Un šāda nozīme vārdam griesti ir arī vēl piecdesmito gadu divvalodu vārdnīcās. Par šādu vārda griesti nozīmi nerodas nekādas šaubas.

Turpretim padomju okupācijas beigu laikā – 1988. gadā izdotajā Krievu –latviešu vārdnīcā vārdam griesti piedēvēta arī otra nozīme, kas esot sarunvalodā: «augstākais sniegums». Patiešām, kā ziņoja atmodas laika preses izdevumi, padomju birokratijas darbinieki, atdarinādami krievu valodu, nereti cits citam jautājuši: «Kādi tev ir griesti?» Domāti bija nevis kādas telpas griesti, bet gan pēc iespējas lielākas algas saņemšana. No šādas runas, tad arī 1988. gada vārdnīcā ieviesta nozīme «augstākais sniegums», kas neiederas labā latviešu valodā. Diemžēl šāda krieviska nozīme vārdam griesti ieviesās arī laikrakstos un radio raidījumos, un tā manāma arī tagad.

– Vairāki deputāti jau sasnieguši savas darbības iespējamos griestus.

– Aktieris vēl nebija sasniedzis slavas griestus, tāpēc pieņēma piedāvājumu.

– Jānosaka vēlēšanu kampaņā izlietojamo finanču līdzekļu griesti.

Labāk šeit lietosim griestu vietā citus vārdus.

– Vairāki deputāti jau rādījuši visu, ko spēj (nevis – sasnieguši savas darbības iespējamos griestus).

– Aktieris vēl nebija sasniedzis slavas kalngalus (nevis griestus), tāpēc pieņēma piedāvājumu.

– Jānosaka vēlēšanu kampaņā izlietojamo finanču līdzekļu lielākais daudzums (nevis griesti).

Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem.

– Nākamajā gadā budžetā paredzēto līdzekļu līmenis (nevis griesti) kultūrai paliek tāds pats.

– Valsts var ietekmēt patēriņa preču lielāko cenu (nevis griestus).

– Runa bija par lielākās peļņas (nevis – peļņas griestu) noteikšanu pārstrādes uzņēmumiem.

Pašlaik daudz runā par īres griestiem, to saglabāšanu vai atcelšanu. Runa ir par iespējamo lielāko īri denacionalizētajos dzīvokļu namos. Diemžēl arī Saeimā runā krieviskā garā par īres griestiem. Būtu labāk – par lielāko īri, kā būtu jāieraksta arī topošajā likumā.Vārda dienas
Armanda, Armands
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».