Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nelatvisks palīgteikuma sākums
21.01.2009

Vairākus gadu desmitus krievu valodas ietekmē ieviesies nelatvisks palīgteikuma sākuma veidojums: «Krievijas Augstākā padome pieņēma likumu, saskaņā ar kuŗu Krievijas armijā miera laikā nedrīkst būt vairāk par vienu procentu iedzīvotāju, tas ir, pusotra miljona cilvēku.»

Latviešu valodā palīgteikumu nesāk ar lietvārdu, bet gan ar pakārtojuma vārdiem (kad, kur, kas, kuŗš, kāds un citiem) vai ar prievārdu kopā ar kādu pakārtojuma vārdu (ar ko, par kuŗu utt.). Minētajā teikumā palīgteikumu varētu sākt šādi – ar kuŗu saskaņā. Bet vēl labāk būtu vārdu saskaņā pavisam izlaist: «Augstākā padome pieņēma likumu, ar kuŗu Krievijas armijā miera laikā nedrīkst būt vairāk par vienu procentu iedzīvotāju».

Līdzīgi būtu labojams cits teikums: «Daugavpils Augstākās aviācijas skolas virsnieku sapulce atzinusi par noziedzīgu pavēli, saskaņā ar kuŗu šī skola jāpārdislocē uz Engelsas pilsētu.» Labāk skanētu – «(..)atzinusi par noziedzīgu pavēli, ar kuŗu šī skola jāpārdislocē (..).»

Vēl kāds piemērs: «Esam iestudējuši Anšlava Eglīša stāstu, fragmentu no kuŗa tūlīt parādīsim.» Labāk būtu palīgteikumu sākt šādi – kuŗa fragmentu tūlīt parādīsim.

«Nav zināms, vai šos noteikumus pieņems serbu separātisti, sadursmēs ar kuŗiem gājuši bojā divi chorvātu policisti.» Te palīgteikuma sākumā jāmaina vārdu kārta, lai tā atbilstu latviešu valodai: «(..)separātisti, ar kuŗiem sadursmēs gājuši bojā divi chorvātu policisti», vai arī «(..) jo sadursmēs gājuši bojā divi chorvātu policisti», vai arī vēl kā citādi.

Jāatceras, ka latviski palīgteikums jāsāk ar pakārtojuma vārdiem (vai arī ar prievārdu kopā ar pakārtojuma vārdiem), nevis ar lietvārdu vai citu vārdšķiru.
Vārda dienas
Amanda, Amanta, Kaiva
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».