Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Negadījums?
11.03.2009

Lai gan vairākās vārdnīcās ir vārds negadījums ar nozīmi «nelaimīgs gadījums, pēkšņi traucējumi», tomēr nevainojamā valodā tas varētu būt tikai ar nozīmi, ka nekāda gadījuma nav. Nozīmes «nelaimes gadījums» piešķiršana ir vācu valodas atdarinājums.

Grāmatā «Profesora Endzelīna atbildes» teikts:

«No verba gadīties atsavinātais substantīvs gadījums ir vēl paturējis dzīvu savu sakaru ar verbu, tāpēc tāds savienojums kā negadījums (vācu Unfall nozīmē) mūsu apziņā saistās ar nenotikuša gadījuma jēgumu .. un neatbilst tai nozīmei, kādu šim vārdam grib piešķirt. Vācu Unfall nozīmē var lietāt vārdus: kļūme, liksta, klizma, arī nelaimes gadījums.»

Diemžēl gadās šādi teikumi.

– Šogad strauji pieaudzis smagu ceļa negadījumu skaits Latvijā.

– Automobilis apgāzies, un negadījumā cietuši trīs izmēģinātāji, kas aizvesti uz slimnīcu.

– Ugunsdzēsības dienests palīdz arī dažādos stichiskos negadījumos: palīdz pēc vētrām attīrīt ceļus no kokiem, palīdz plūdu gadījumā.

– Latvijā bijis 2561 ceļu negadījums, 899 no tiem Rīgā.

– Krievijas civīlajā aviācijā 1997. gadā notika 35 negadījumi.

Vārda negadījums vietā izvēlēsimies kādus citus labāk iederīgus vārdus.

– Šogad strauji palielinājies smagu ceļa nelaimes gadījumu skaits Latvijā.

– Automobilis apgāzies, un kļūmē cietuši trīs izmēģinātāji, kas aizvesti uz slimnīcu.

– Ugunsdzēsības dienests palīdz arī dažādos stichiskos nelaimes gadījumos: palīdz pēc vētrām attīrīt ceļus no kokiem, palīdz plūdu gadījumos.

– Latvijā bijis 2561 ceļu nelaimes gadījums, 899 no tiem Rīgā.

– Krievijas civīlajā aviācijā 1997. gadā notikuši 35 nelaimes gadījumi.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Izstrādāti plāni iespējamu kļūmju (nevis negadījumu) novēršanai datoros.

– «Vakara Ziņās» bija rakstīts par kādu likstu kafejnīcā (nevis – negadījumu kafejnīcā), kur ālējies kāds piedzēries deputāta palīgs.

– Lai izvairītos no klizmām (vai kļūmēm, nevis negadījumiem) mājas elektroierīču lietošanā, jāievēro aparātu lietošanas noteikumi.

– Izmeklē nelaimes gadījumu (nevis negadījumu) par divu automašīnu sadursmi.

– Vadītājam uzrādīta apsūdzība par smaga satiksmes nelaimes gadījuma (nevis negadījuma) izraisīšanu.

Labojams arī šāds teikums: – Lieli zaudējumi klubam radušies negadījumā, kad sprādzienā sagrauta ēkas daļa. Labāk te lietot vārdu ļaundarība: – Lieli zaudējumi klubam radušies ļaundarībā, kad sprādzienā sagrauta ēkas daļa.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».