Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pastarpināti?
21.01.2009

Diezgan bieži dzirdam vārdu pastarpināti un arī tā nolieguma formu – nepastarpināti.

– No daudzām pilsētām informāciju saņemam pastarpināti.

– Ainas Rudzrogas veiktais Jakubova romāna «Ulukbeka dārgumi» tulkojums ir pirmais liela apjoma nepastarpināts tulkojums no uzbeku valodas.

Vārdi pastarpināti un nepastarpināti latviešu valodā manāmi apmēram pusgadsimtu kā krievu valodas ne visai vajadzīgi atdarinājumi. Abu šo vārdu nav lielajā Kārļa Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcā. Pastarpināti ir ievietots Latviešu literārās valodas vārdnīcas sestā sējuma pirmajā grāmatā, kas izdota 1986. gadā, bet tas nav ievietots viensējuma Latviešu valodas vārdnīcā 1987. gadā. Paturēsim vērā Konstantīna Karuļa atzinumus par Latviešu literārās valodas vārdnīcu, kas publicēti laikrakstā «Diena» 1997. gada 20. janvārī, proti – šai vārdnīcā ir daudz padomju laika polītisku un ideoloģisku sārņu, tā rakstīta pēc Maskavas iestāžu norādījumiem. Tāpēc nav ko brīnīties, ka tajā ievietots daudz nevajadzīgu krievu valodas atdarinājumu.

To pašu ko pastarpināti un nepastarpināti īsāk un skaidrāk izsaka latviešu valodas vārdi netieši un tieši, kam nav nekādas vainas. Padomju okupācijas laikā vārdus pastarpināti un nepastarpināti sāka lietot, lai it kā norādītu tādas nozīmju nianses, kuŗu neesot vārdiem netieši un tieši. Bet šāda argumentācija okupācijas gados bija parasta, lai pamatotu krievu valodas atdarinājumu ieviešanu. Ar to uzsvēra it kā latviešu valodas neizkopto leksiku, kas nu tiekot bagātināta ar krievu valodas atdarinājumiem.

Arī sākumā minētajos teikumos pavisam labi iederas mums labi zināmie vārdi netieši un tieši.

– No daudzām pilsētām informāciju saņemam netieši (nevis pastarpināti).

– Ainas Rudzrogas veiktais Jakubova romāna «Ulukbeka dārgumi» tulkojums ir pirmais liela apjoma tiešs (nevis nepastarpināts) tulkojums no uzbeku valodas.

Nav blakus jālieto abi vārdi – nepastarpināti un tieši, kā darīts šādā teikumā: – Rakstnieka izvēlētā «es» romāna forma nepastarpināti, tieši atklāj ne tik daudz varoņa iekšējo pasauli, bet tiecas atklāt pārdzīvojumus, kas ir ap viņu. Pietiek ar vārdu tieši: – .. romāna forma tieši atklāj ne tik daudz varoņa iekšējo pasauli, bet tiecas atklāt pārdzīvojumus, kas ir ap viņu.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».