Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Viens no kuŗiem?
25.04.2009

Daudzi laikraksti un citi plašas saziņas līdzekļi (kas aiz anglomanijas sevi dēvē par masu medijiem) joprojām atdarina krievu valodu arī teikumu veidojumā. Tāpat kā padomju okupācijas laikā bieži aplam ir veidots palīgteikuma sākums. Ļoti parasta kļūme tagad ir vārdu savienojums viens no kuŗiem, kā ir krievu valodā.

– Konferencē pulcējušies jaunās apvienības dalībnieki, viens no kuŗiem ir parlamenta deputāts.

– Konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem, vienu no kuŗiem uzdeva ministrijas pārstāvis.

– Padomju partijniekiem bija daudz privilēģiju, viena no kuŗām bija iespēja saņemt dzīvokli ārpus rindas.

– Everesta virsotni sasnieguši trīs alpīnisti, viens no kuŗiem esot vācietis.

– Pārplīsušās karstā ūdens vada izskalotajā bedrē bija iekrituši trīs gājēji, viens no kuŗiem smagi applaucējies.

– Pretošanās kustības darbībā bija vairāki trūkumi, viens no kuŗiem – vāji sakari starp dalībnieku grupām.

Latviešu valodā palīgteikums nevar sākties ar vārdu viens. Tāpēc nav pareizi teikt viens no kuŗiem. Pareizi ir – no kuŗiem viens. Labosim minētos teikumus.

– Konferencē pulcējušies jaunās apvienības dalībnieki, no kuŗiem viens ir parlamenta deputāts.

– Konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem, no kuŗiem vienu uzdeva ministrijas pārstāvis.

– Padomju partijniekiem bija daudz privilēģiju, no kuŗām viena bija iespēja saņemt dzīvokli ārpus rindas.

– Everesta virsotni sasnieguši trīs alpīnisti, no kuŗiem viens esot vācietis.

– Pārplīsušā karstā ūdens vada izskalotajā bedrē bija iekrituši trīs gājēji, no kuŗiem viens smagi applaucējies.

– Pretošanās kustības darbībā bija vairāki trūkumi, no kuŗiem viens – vāji sakari starp dalībnieku grupām.

Atcerēsimies, ka valodas cita no citas atšķiras gan ar vārdu krājumu, gan ar gramatiku, gan vēl ar citām īpatnībām. Runājot latviski, nav jāatdarina citu valodu gramatika. Vārdu kārta palīgteikuma sākumā nekādā ziņā nav jāatdarina pēc krievu valodas gramatikas.Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».