Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Euro un citi
25.04.2009

Euro par nevārdu pasludināts jau 2003. gadā, jo nav lokāms. Tomēr rakstos to ļauj lietot.

Vārds mēstule ir divu vārdu sapludinājums jeb kontāminējums: mēsls+vēstule=mēstule. Šis vārds pašlaik ir visai aktuāls, jo priekšvēlēšanu laikā vēstuļu kastītēs adresāti bieži atrod amatu tīkotāju mēstules.

Euro ir pasludināts par nevārdu nelokāmības dēļ, bet nevis divskaņa eu dēļ. Ir saglabājusies magnētofona lentē Jāņa Endzelīna runa 1953. gada 25. aprīlī. Paturot runātas valodas īpatnības, Endzelīna domas ir šādas.

«Nu es pats ar domāju, piemēram, ka ar Eiropas vārdu mēs esam tā, tādā izrunā, pilnīgi apraduši. Redziet, to vārdu mēs pārjēmām savā laikā no vācu valodas, un vācu valodā šo rakstījumu eu izrunā tā kā oi. Un tā kā latviešiem nekā līdzīga nav [bijis], tad mēs esam to aizstājuši ar savu diftongu ei un tad nu rakstām un runājam Eiropa. Un pats es citādi nekādi negribētu ne runāt, ne rakstīt, kā tikai Eiropa. Ar to mēs visi esam apraduši. Bet to nevar teikt par citiem vārdiem, kur ir tas divskanis eu. Redziet, nu reumatisms. Tā vietā rakstīt reimatisms, kamēr krievi raksta revmatizm? Redziet, tas vārds [ir] grieķu cilmes vārds, un tad grieķu valodā tam nu pamatā [ir] reuma «straume» ar diftongu eu. Un nu šāds diftongs eu ir arī pašiem latviešiem parasts datīva formās tev un sev. Tos mēs izrunājam tieši ar šo diftongu eu. Un tātad varam arī runāt reumatisms . . Mums jāpatur divskanis eu [arī] tādos vārdos kā . . Eurīpids . .»

Tātad – Endzelīns atzīst, ka latviešu valodā ir divskanis eu. Ja paskatāmies Ojāra Buša sastādītajā latviešu Vārdadienu kalendārā 2000.–2003. gadam, tur redzam vairāk par desmit latviešu personvārdu ar divskani eu. Arī šā kalendāra jaunajā izdevumā 2005.–2007. gadam ir vairāk par desmit latviešu personvārdu ar eu.

Līdz 1946. gadam latviešu valodā bija daudz vārdu ar eu, piemēram, eu- fēmisms, leukocīts, neurōze, pleura, reumatisms un citi. Toreiz padomijā valdīja nezinātnisks uzskats par valodu – marrisms, kas valodu uzskatīja par šķirisku, un tad nu sociālismā obligāti vajadzēja būt citādi nekā kapitālismā. Tā kā patiesībā tā nebija, tad patvaļīgi ieviesa kādas pārmaiņas – arī divskaņa eu vietā svešvārdos ei, lai gan, piemēram, vārdā reumatisms pat krievu valodā bija ev, kas vairāk līdzinās eu nekā ei. 1953. gadā Endzelīns vērsās pret šādu aplamību.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».