Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Par uz?
11.03.2009

Nav ieteicams runāt divus prievārdus blakus, jo šādi teikumi ir grūti saprotami. Diemžēl ne mazums ļaužu pēdējā laikā arvien vairāk veido teikumus ar šo kļūdu, aizmirsdami klausītājus, kam šādu runu uztvert lieki jānopūlas. Dzirdami šādi teikumi.

– Atkritumos viegli savairojas dažādi baciļi, nemaz nerunājos par uz ātru roku ierīkotām izgāztuvēm.

– Zviedrijas moderātu partija asi kritizēja saciāldemokratu valdības veidoto budžetu par uz nepareiziem pamatiem veidotu.

– Spriežot par uz kāda sena kuģa vraka atrastiem priekšmetiem, nepieciešamas vēstures zināšanas.

– Eiropas Savienība aicina gādāt par uz Ingušiju aizbēgušo Čečenijas iedzīvotāju drošību.

Šādi teikumi jāpārveido, lai blakus nebūtu divi prievārdi. Vislabāk to parasti var darīt, iekļaujot teikumā palīgteikumu. Teikumi varētu būt, piemēram, šādi.

– Atkritumos viegli savairojas dažādi baciļi, nemaz nerunājot par izgāztuvēm, kas ierīkotas uz ātru roku.

– Zviedrijas moderātu partija asi kritizēja sociāldemokratu valdības veidoto budžetu, jo tas veidots nepareizi.

– Spriežot par priekšmetiem, kas atrasti uz kāda sena kuģa vraka, nepieciešamas vēstures zināšanas.

– Eiropas Savienība aicina gādāt par drošību Čečenijas iedzīvotājiem, kas aizbēguši uz Ingušiju.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Interesantāks par filmu, kas pamatota ar reāliem faktiem, ir pats stāsts par 1918. gada notikumiem (nevis – Interesantāks par uz reāliem faktiem balstīto filmu ir pats stāsts par 1918. gada notikumiem).

– Sabiedrībā ir satraukums par bērniem, kas adoptēti uz ārzemēm (nevis – Sabiedrībā ir satraukums par uz ārzemēm adoptētiem bērniem).

– Glābšanas dienestam ir nepieciešamas ziņas par kuģa pasažieŗiem (nevis – Glābšanas dienestam ir nepieciešamas ziņas par uz kuģa atrodošamies pasažieŗiem).

– Apstiprināts plāns, lai veicinātu reformas, kas nostiprinātu tirgus ekonomiku (nevis – Apstiprināts plāns par uz tirgus ekonomikas nostiprināšanas veicināšanu). – Zemnieki vēlētos, lai nebūtu jāmaksā nekāds nodoklis par mežu, kas aug viņu zemēs (nevis – Zemnieki vēlētos, lai nebūtu jāmaksā nekāds nodoklis par uz viņu zemes augošo mežu).

Dažreiz divu prievārdu savienojumā viens no tiem ir pavisam lieks un jāizlaiž: – Interesenti var pieteikties, lai kļūtu par uz improvizēto futbola spēles vadītāju. Pareizi: – Interesenti var pieteikties par improvizētās futbola spēles vadītājiem.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».