Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pret, attiecībā pret?
14.03.2009

Grāmatiņā «Dažādas valodas kļūdas», kuŗas 5. izdevums iznācis 1994. gadā, Jānis Endzelīns raksta: «Prēpoziciju pret dažkārt sastopam par vietā: ieeja pret (labāk: par) ziedojumiem»; aizjemties naudu pret (labāk par) augstiem procentiem.»

Šīs kļūdas gadās arī tagad. Nav jādomā, ka valodas aplamība, kas manāma daudzus gadus, vairs nebūtu aplamība, kā dažkārt dzirdams. Vēl ļaunāk, ja prievārda pret lietošanā radušās klāt jaunas nepareizības.

Joprojām manāmi šādi teikumi.

– Krievijas valdībā bieži notiek viena ministra maiņa pret citu.

– Plīsusī ūdensvada caurule jāmaina pret jaunu.

Prievārda pret vietā šais teikumos labāk iederas prievārds ar.

– Krievijas valdībā bieži notiek viena ministra maiņa ar citu.

– Plīsusī ūdensvada caurule jāmaina ar jaunu. Vēl labāk var teikt šādi:

– Plīsušās ūdensvada caurules vietā jāliek jauna.

Sludinājumos lasām: – Laiks mainīt auto eļļu pret jauno «Shell Felix». Labāk būtu: – Laiks mainīt auto eļļu ar jauno «Shell Felix».

Gadās arī šāds teikums: – 1994. gadā Latvijā bija 134 aborti pret simt dzemdībām. Labosim: – .. bija 134 aborti, salīdzinot ar simt dzemdībām.

Nereti gadās teikumi, kuŗos vārds pret ir lieks, un tas jāizlaiž.

– Noticis vēl viens Izraēlas aviācijas uzbrukums pret organizācijas «Hesbollah» pozicijām Dienvidlibānā.

– Žurnālistu savienība sadarbībā ar juristiem izstrādājusi Latvijas kriminālkodeksa panta projektu, kas pastiprinātu atbildību par uzbrukumiem pret žurnālistiem.

Labosim.

– Noticis vēl viens Izraēlas aviācijas uzbrukums organizācijas «Hesbollah» pozicijām Dienvidlibānā.

– Žurnālistu savienība sadarbībā ar juristiem izstrādājusi Latvijas kriminālkodeksa panta projektu, kas pastiprinātu atbildību par uzbrukumiem žurnālistiem.

Minētās kļūdas teikumos ar lieku pret radušās pēdējos gados angļu valodas ietekmē. Angļu valodā lietvārdiem nav datīva, tāpēc viņi lieto konstrukcijas ar prievārdu against «pret». Latviešu valodā lietvārdiem datīvs ir, un mums nav jālieto prievārds kā angļiem.

Atdarinot dažu augstu amatpersonu kļūdainu runu, pēdējos gados stipri izplatījies nepareizs vārdu savienojums attiecībā pret.

– Ir domstarpības, kā rīkoties attiecībā pret augstskolām.

– Kļuvusi stingrāka Maskavas nostāja attiecībā pret NATO paplašināšanu austrumu virzienā.

– Nav radikālas rīcības attiecībā pret Krievijas militārpersonām, kas saskaņā ar noslēgto līgumu tomēr nav atstājušas Latviju.

Labosim.

– Ir domstarpības, kā rīkoties ar augstskolām.

– Kļuvusi stingrāka Maskavas nostāja pret NATO paplašināšanu austrumu virzienā.

– Nav radikālas rīcības pret Krievijas militārpersonām, kas saskaņā ar noslēgto līgumu tomēr nav atstājušas Latviju.Vārda dienas
Armanda, Armands
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».