Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nelatvisks prievārda no lietojums
21.01.2009

Nelielā prievārdu vārdšķira pēdējos gadu desmitos uzspiestas divvalodības apstākļos ir sākusi deformēties krievu valodas ietekmē. Nereti dzirdami un lasāmi, piemēram, šādi teikumi: «Latvijas pārstāvji nodeva Vācijas sūtnim grāfam fon Lambsdorfam atslēgas no vēstniecības ēkas.»; «Daugavpils ticīgajiem šodien ir svētki – viņi saņēmuši atslēgas no Marijas Debesbraukšanas katedrāles

Labā latviešu valodā nesaka atslēgas no ēkas vai atslēgas no katedrāles. Latviski te nemaz nav vēlams vārdu savienojums ar prievārdu no. Labāk būtu – nodeva vēstniecības ēkas atslēgas, saņēmuši katedrāles atslēgas.

Nelatvisks prievārda no lietojums sastopams arī citos gadījumos. Nereti no sastopams aiz vietniekvārda katrs gluži kā krievu valodā: «Dziesmusvētkos katra no dziesmām bija sava veida kulminācija.» Šis teikums latviski labāk būtu šāds: «Dziesmusvētkos ikviena dziesma bija īpaša kulminācija.»

Vēl cits līdzīgs gadījums: «Katra no dainām ir atsevišķs un pilnīgi pabeigts vēstījums.» Labāk būtu teikt: «Ikviena daina (vai jebkuŗa daina, vai katra daina) ir atsevišķs un pilnīgi pabeigts vēstījums.»

Un vēl kāds teikums: «Kozirevam simboliski tiks nodots kāds no kaŗa gūstekņiem.» Latviski arī šai gadījumā labāk būtu teikt citādi – bez prievārda no: «Kozirevam simboliski nodos kādu kaŗa gūstekni

Iepriekš teiktais nekādā ziņā nenozīmē, ka latviski nemaz nebūtu jālieto prievārds no. Nevajag to nevietā tulkot no krievu valodas tad, ja latviski ir parasta cita izteiksme.
Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».