Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Jābūt savstarpējai uzticēšanās?
21.01.2009

– Starp mākslinieku un skaņu režisoru studijā jābūt savstarpējai uzticēšanās.

– Vai divi lati biļetei ir daudz, ja brauc uz tikšanām ar pavāriem?

Pēdējos gadu desmitos arvien vairāk manāmi nepareizi lietoti atgriezeniskie lietvārdi kā iepriekšējos teikumos. Sāk likties, ka latvieši sākuši aizmirst atgriezenisko lietvārdu locīšanu un lietošanu. Vajadzētu atcerēties, ka šiem lietvārdiem nav datīva un lokatīva, bet daudzskaitlī – arī instrumentāļa. Pareizi veidotā teikumā jāiztiek bez šiem atgriezenisko lietvārdu locījumiem, bet pārējie locījumi jālieto savā vietā. Sākumā minētie teikumi varētu būt šādi: – Starp mākslinieku un skaņu režisoru studijā vajadzīga savstarpēja uzticēšanās (nevis – jābūt savstarpējai uzticēšanās).

– Vai divi lati biļetei ir daudz, ja brauc tikties ar pavāriem? (Nevis – brauc uz tikšanām ar pavāriem). Nevajadzētu aizmirst, ka tikšana un tikšanās ir dažādas lietas, ko nevar lietot vienu otras vietā.

Nereti arī pareizo locījumu vietā manāma kāda cita atgriezeniska lietvārdu forma: – Mēs rīkosim tādu tikšanās, lai izskaidrotu pavalstniecības jautājumus. Pareizi: – Mēs rīkosim tādu tikšanos, lai izskaidrotu pavalstniecības jautājumus.

Arī skolēnu runā nereti manāmas minētās kļūdas atgriezenisko lietvārdu lietošanā. Godājamie skolotāji! Ja jūs izlasāt šo rakstu, centieties turpmāk saviem audzēkņiem mācīt atgriezenisko lietvārdu locīšanu un lietošanu.

Vēl kāds nepareizs teikums: – Latvijas koka architektūras pieminekļu skate ir apliecinājums Latvijas atgriešanās Eiropā. Pareizi: – ..skate apliecina Latvijas atgriešanos Eiropā.

Jāprot pareizi lietot arī retāk sastopamos atgriezeniskos lietvārdus: – Apvienoto Nāciju Organizācijas eksperti izteikuši vēlējumos (nevis – vēlējumies), lai nokārtotu Bosnijas jautājumu.

– Restorāna zālē skanēja priekotājos jautrās balsis (nevis – priekotājies jautrās balsis).Vārda dienas
Vilhelms, Vilis
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».