Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nomainīt, nomaiņa
11.03.2009

Atdarinot krievu valodas vārdu сменять, latviešu valodā stipri ieviesies vārds nomainīt. Nevarētu teikt, ka tas nemaz nebūtu jālieto, tomēr tas dzirdams bieži arī tādos gadījumos, kad latviski labāk iederas citi vārdi. Manāmi šādi teikumi.

– No desmit Pļaviņu elektrostacijas agregātiem četriem nomainītas turbīnas.

– Kļuvis zināms, ka plāno nomainīt dažus ministrus.

– Šogad nomainīs Latvijas vēstniekus vienpadsmit valstīs.

– Jāpaplašina likumprojektā ietverto jautājumu loks, vienlaikus nomainot arī tā nosaukumu.

– Dzīvē iet kā pa viļņiem: panākumus nomaina neveiksmes.

Labāk būtu teikt citādi.

– No desmit Pļaviņu elektrostacijas agregātiem četriem mainītas (nevis nomainītas) turbīnas.

– Kļuvis zināms, ka plāno dažu ministru vietā iecelt citus (nevis – plāno nomainīt dažus ministrus).

– Šogad iecels (nevis nomainīs) jaunus Latvijas vēstniekus vienpadsmit valstīs. – Jāpaplašina likumprojektā ietverto jautājumu loks, vienlaikus mainot (nevis nomainot) arī tā nosaukumu.

– Dzīvē iet kā pa viļņiem: panākumi mijas ar neveiksmēm (nevis – panākumus nomaina neveiksmes).

Neteiksim arī nomainīties, ja labāk iederas cits vārds. Tālāk teikumi kopā ar labojumiem.

– Kopš kaŗa laika mainījušās (nevis nomainījušās) vairākas cilvēku paaudzes.

– Televīzijā mainījušies (nevis nomainījušies) vairāki vadītāji.

– Man ļoti žēl, ka šā ministra vietā nav iecelts cits (nevis – ka nav nomainījies šis ministrs).

Ne vienmēr jāsaka arī vārds nomaiņa, atdarinot krievu valodas vārdu сменa. Ja latviešu valodā iespējams lietot labāk iederīgus vārdus, izmantosim tos.

– Frakcija nespēja vienoties par vadītāja nomaiņu.

Labāk: – Frakcija nespēja vienoties par jauna vadītāja ievēlēšanu.

– Avārijas seku likvidēšana maksā dārgāk nekā veco cauruļu nomaiņa.

Labāk: – Avārijas seku likvidēšana maksā dārgāk nekā jaunu cauruļu ielikšana.

– Krievijas vēstnieka nomaiņa Rīgā Latvijas ārpolītikai var vēstīt jaunus pārbaudījumus.

Labosim: – Jauna Krievijas vēstnieka iecelšana Rīgā var vēstīt jaunus pārbaudījumus Latvijas ārpolītikai.

– Vadītāju nomaiņa vien problēmas neatrisina.

Labosim: – Tikai jaunu vadītāju iecelšana problēmas neatrisina.

– Partijas nostāju nemainīšot vadītāja nomaiņa.

Labosim: – Partijas nostāju nemainīšot jauna vadītāja ievēlēšana.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».