Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Vajadzības izteiksme
14.03.2009

Latvijas lauku un arī lielajos Rīgas laikrakstos blakus darbības vārdam vajadzības izteiksmē bieži nepareizi lieto lietvārdu vai citas vārdšķiras vārdu akuzātīvā, lai gan vajadzīgs nōminātīvs. Šī kļūda izplatījusies kopš 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākuma. Tātad – žurnālisti, kas darbojas laikrakstos, skolā nav pietiekami iemācījušies latviešu gramatiku. Tas viņiem būtu jādara tagad, lai nebojātu mūsu valodu. Tālāk teikumi un kļūdu labojumi.

– Kad izrok jaunu aku, jāpārliecinās, vai tajā ir ūdens, un tikai pēc tam jāaizbeŗ veco. Pareizi – jāaizbeŗ vecā.

Šo piedāvājumu jānosūta Ārējo sakaru departamentam. Pareizi – šis piedāvājums jānosūta.

– Latvijas Bankai jāsaglabā lata stabilitāti. Pareizi – jāsaglabā lata stabilitāte.

– Mums jāatceras Dunavas kaujā kritušo partizānu vārdus. Pareizi – jāatceras .. vārdi.

– Katru gadu partijām līdz 1. martam Tieslietu ministrijā būs jāiesniedz financiālās darbības pārskatu. Pareizi – jāiesniedz .. pārskats.

– Lai nokļūtu uz Āraišu ezerpils saliņu, jāmaksā 30 santīmus. Pareizi – jāmaksā 30 santīmi (vai – 30 santīmu, nevis 30 santīmus).

Arī vairums vietniekvārdu jālieto nōminātīvā.

– Lai līgums stātos spēkā, to jāratificē visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pareizi – tas jāratificē.

– Daudzi vadītāji par savas iestādes dokumentāciju sāk domāt tikai tad, kad to jānodod archīvā. Pareizi – kad jānodod archīvā.

Ja sakām tas,, skaidri saprotama vārda dzimte. Turpretim akuzātīvs to abās dzimtēs ir vienāds, un teikumi mazāk skaidri.

Krievu, angļu un vācu valodas ietekmē pēdējos gados sākusi ieviesties vēl kāda kļūda teikumos ar vajadzības izteiksmi – darītāja vārdu nereti nosauc nōminātīvā, lai gan latviešu valodā tam jābūt datīvā.

Es jālasa grāmatu.

Es ir jāmaksā lielu summu par apkuri.

Pareizi šie teikumi būtu šādi.

Man jālasa grāmata.

Man ir jāmaksā liela summa par apkuri.

Labojams arī šāds teikums.

Valsts ir jārūpējas par savu uzņēmumu apsardzi. Pareizi: – Valstij ir jārūpējas par savu uzņēmumu apsardzi.

Kādā šo laiku dziesmā dzirdams teikums: – Tas tā ir jānotiek. Dziesma klausītājiem patīk, un teksta kļūda izplatās valodā. Pareizi būtu jādzied: – Tam tā ir jānotiek.Vārda dienas
Amanda, Amanta, Kaiva
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».