Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nekāda rakstura pēdas?
11.03.2009

Vārdu raksturs palaikam attiecinām uz cilvēku, domājot par viņa garīgo īpašību kopumu, ar ko tas atšķiŗas no citiem cilvēkiem. Krievu valodas ietekmē, atdarinot ne visai labu stilu, mūsu valodā vārdu raksturs attiecina uz dažādām lietām vai parādībām, un vārds raksturs kļūst par lieku piekabinājumu.

– Amerikas armijā ir arī cita rakstura problēmas.

– Ieviešot jaunu valsts civīldienestu, pieļautas dažas sistēmiska rakstura kļūdas.

– Saķeršanās par «Latvenergo» kredītu jau ir nopietna rakstura problēma.

– Apgāds izdevis arī praktiska rakstura grāmatu.

– Žirinovskietis Pjotrs Rožoks par Igaunijas valstiskumu vairākkārt bija izteicies tā, ka par līdzīga rakstura apgalvojumiem Amerikā viņš būtu nokļuvis nevis aiz valsts robežas, bet aiz restēm.

Šais teikumos ir lieks vārds rakstura savienojumos cita rakstura, sistēmiska rakstura, nopietna rakstura, praktiska rakstura, līdzīga rakstura. Labāk būtu vārdu rakstura izlaist un teikt tikai cits, sistēmisks, nopietns, praktisks, līdzīgs. Tad teikumi būtu šādi.

– Amerikas armijā ir arī citas problēmas.

– Ieviešot jaunu valsts civīldienestu, pieļautas dažas sistēmiskas kļūdas.

– Saķeršanās par «Latvenergo» kredītu jau ir nopietna problēma.

– Apgāds izdevis arī praktisku grāmatu.

– Žirinovskietis Pjotrs Rožkovs par Igaunijas valstiskumu vairākkārt bija izteicies tā, ka par līdzīgiem apgalvojumiem Amerikā viņš būtu nokļuvis nevis aiz valsts robežas, bet aiz restēm.

Vēl citi teikumi un labojumi.

– Pozitīvs ir bijis Taivanas devums mūsu izglītības un sakaru kultūrā, tikai tas nevar aizstāt vispārējos zaudējumus (nevis – vispārēja rakstura zaudējumus), kādi Latvijai radušies vai varētu rasties no neskaidrām attiecībām ar Pekinu.

– Notikuši vairāki sprādzieni, un spridzinātāji nav atstājuši nekādas pēdas (nevis – nekāda rakstura pēdas).

– Atraktajās senās Pompejas drupās redzamas arī dažādas sabiedriskas celtnes (nevis – sabiedriska rakstura celtnes): divas teātŗa ēkas, liels amfiteātris ar divdesmit tūkstoš vietām un arī pirtis jeb termas.

– Deputāts bija nokļuvis cietumā pavisam par citu pārkāpumu (nevis – par cita rakstura pārkāpumu).

– Rotaslietu veikalā sāk pārdot dažādus jaunus izstrādājumus (nevis – dažāda rakstura jaunus izstrādājumus).

– Serbijas spēki Kosovā izplatījuši albāņiem naidīgas skrejlapas (nevis – albāņiem naidīga rakstura skrejlapas).

– Cilvēka cilme ir garīga, nevis fiziska (nevis – fiziska rakstura).

– Degvielas darījums bijis krāpniecisks (nevis – Degvielas darījumam bijis krāpniecisks raksturs).

– Tikai daļu uzņēmuma produkcijas var eksportēt uz ārzemēm (nevis – Tikai daļai uzņēmuma produkcijas ir uz ārzemēm eksportējamo preču raksturs).Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».