Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Savlaicīgi?
21.01.2009

Bieži dzirdam vārdu savlaicīgi, kas ir krievu своевременно atdarinājums. Kārļa Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcā šā vārda nav. Bet tas ir ievietots 1987. gadā izveidotajā viensējuma Latviešu valodas vārdnīcā, tomēr ar norādi – nevēlams. Savukārt 1989. gadā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 7. sējuma 1. grāmatā tas minēts kā labs vārds bez kādiem ierobežojumiem.

Ir skaidrs, ka vārds savlaicīgi nav radies latviešu valodā, jo nav visai jēdzīgi veidot salikteni no vārdiem savs un laicīgi. Latviešu valodā to pašu, ko krieviskais savlaicīgi, īsi un skaidri izsaka vārdi laikus, laikā, kas arī atrodami minētajās vārdnīcās.

– Daudzi jaunsaimnieki jūt, ka savlaicīgi netiks ar darbiem galā. Labāk: – .. ka laikā (vai – laikus) netiks ar darbiem galā.

– Ļoti godājamos deputāta kandidātus lūdzam savlaicīgi informēt par piedalīšanos izlozē, lai televīzija zinātu raidījuma apjomu. Pareizi: – .. lūdzam laikus (nevis – savlaicīgi) informēt ..

– Dokumenti jāpieprasa savlaicīgi, parasti 20 dienas iepriekš. Labosim: – Dokumenti jāpieprasa laikus, parasti 20 dienas iepriekš.

Vēl kāds teikums.

– Vara savlaicīgi nav deklarējusi nedz liberālizācijas principus, nedz to iemiesošanas mechanismus.

Labāk. – Vara laikā (vai – laikus) nav deklarējusi nedz liberālizācijas principus, nedz to iemiesošanas mechanismus.

Dažreiz krieviskā savlaicīgi vietā var teikt – laicīgi, piemēram, – Darbu sākām agri un laicīgi beidzām.Vārda dienas
Egita, Emīls, Monvīds
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».