Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Daži no, daudzi no?
21.01.2009

Par vārdu savienojumiem katrs no, neviens no un citiem, kas nevietā lietoti kā citu valodu atdarinājumi, laikrakstā «Latvietis Latvijā» jau rakstīts 2001. gada 29. novembrī, 2003. gada 6. martā un 2004. gada 21. oktōbrī. Bet bieži gadās vēl citi nevēlami vārdu savienojumi ar no, arī virsrakstā minētie.

– Tikai daži no tirgotājiem Centrāltirgū vēlas lietot kases aparātu.

Daži no lieciniekiem nav ieradušies, jo mainījuši dzīvesvietu un nav saņēmuši izsaukumu.

Daži no polītiķiem, kas ieteikuši Karginam piešķirt pilsonību, neesot zinājuši, ka viņam tā reiz atņemta viltotu dokumentu dēļ.

Daža no rokām balsojot pacēlās, lai atbalstītu priekšlikumu par vēstuļu publicēšanu.

Šāds vārdu savienojums daži no ir krievu vai angļu valodas atdarinājums. Latviski minētie teikumi veidojami bez prievārda no. Labosim.

– Tikai daži tirgotāji Centrāltirgū (nevis – daži no tirgotājiem Centrāltirgū) vēlas lietot kases aparātu.

Daži liecinieki (nevis – daži no lieciniekiem) nav ieradušies, jo mainījuši dzīvesvietu un nav saņēmuši izsaukumu.

Daži polītiķi (nevis – daži no polītiķiem), kas ieteikuši Karginam piešķirt pilsonību, neesot zinājuši, ka viņam tā reiz atņemta viltotu dokumentu dēļ.

Dažas rokas (nevis – dažas no rokām) balsojot pacēlās, lai atbalstītu priekšlikumu par vēstuļu publicēšanu.

Līdzīga kļūme, atdarinot citas valodas, ir manāma vārdu savienojumā daudzi no.

Daudzi no priekšlikumiem par maiņām budžeta projektā nav pieņemami, jo nav paredzēti atbilstoši ienākumi.

Daudzi no augiem, ko biju redzējusi Latvijā puķu podos, Meksikā aug vareni un koši brīvā dabā.

Daudzi no noziedzīgiem grupējumiem atradās Rīgā.

Arī šais teikumos labāk iztiksim bez prievārda no.

Daudzi priekšlikumi (nevis – daudzi no priekšlikumiem) par maiņām budžeta projektā nav pieņemami, jo nav paredzēti atbilstoši ienākumi.

Daudzi augi (nevis – daudzi no augiem), ko biju redzējusi Latvijā puķu podos, Meksikā aug vareni un koši brīvā dabā.

Daudzi noziedzīgi grupējumi (nevis – daudzi no noziedzīgiem grupējumiem) atradās Rīgā.

Tātad – runājot latviski, mums nav jāatradina citu valstu īpatnības prievārda no lietošanā.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».