Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Mazpamazām?
25.04.2009

– Izmantojot savas spējas un veiklību, daudzi darbinieki mazpamazām cenšas bruģēt sev ceļu uz lielo polītiku.

– Notikuma aina par spirta samainīšanu ar ūdeni sešos vagonos mazpamazām iezīmējas diezgan skaidri, lai gan ne visas šās blēdības norises ir noskaidrotas.

Šais teikumos lietots nepareizs vārds mazpamazām. Tas nav nekas cits kā gadsimtu veca tikpat nepareiza vārdu savienojuma maz pa mazam pārveidojums saliktenī. Krievu cara laikos, kad sāka īstenot latviešu pārkrievošanu, tas bija sācis ieviesties latviešu valodā. Padomju okupācijas gados latviešu pārkrievošanu veicināja komūnisti, un arvien vairāk ieviesās vārds mazpamazām.

Valodniece Rasma Grīsle raksta: «Diemžēl vēsture atkārtojas. Tāpēc nepieciešams nu atkal jo vairāk ieklausīties Endzelīna aizrādījumos.» Un grāmatiņā «Dažādas valodas kļūdas», kuŗas pēdējais izdevums iznācis 1994. gadā, viņš raksta: «Latviski runājot kaut kas var notikt «pamazām», bet ne «maz pa mazam» (krievu мало помалу).»

Labosim sākumā minētos teikumus.

– Izmantojot savas spējas un veiklību, daudzi darbinieki pamazām (nevis mazpamazām) cenšas bruģēt sev ceļu uz lielo polītiku.

– Notikuma aina par spirta samainīšanu ar ūdeni sešos vagonos pamazām (nevis mazpamazām) iezīmējas diezgan skaidri, lai gan ne visas šās blēdības norises ir noskaidrotas.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Mākslinieka darbi pamazām (nevis mazpamazām) mums dod ticību, ka labāka dzīve ir iespējama.

– Veidojot tēlojumu par jūrniecību no atmiņām, senām fotografijām un dokumentālu kinofilmu fragmentiem, pamazām (nevis mazpamazām) rodas mozaīka, kuŗā atmirdz jūra un Krišjāņa Valdemāra aizstāvētās latviešu jūrniecības likteņi.

Pamazām (nevis mazpamazām) dokumentu pētīšana padomju archīvos rakstu krājuma «Komūnisma melnā grāmata» autoriem atklājusi faktus par astoņdesmit piecu miljonu cilvēku iznīcināšanu pēc komūnistu varasvīru pavēlēm.

– Pēc tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Klintonu pie Brīvības pieminekļa, ļaudīm pamazām (nevis mazpamazām) izklīstot, skanēja sentimentāla amerikāņu dziesma «Skaistā Amerika».Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».