Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Apkārtējā vide?
25.04.2009

Bieži runājam par vides aizsardzību. Par to rūpējies Vides aizsardzības klubs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un citas iestādes. Dažādas ziņas dzirdam par Vides aizsardzības ministrijas darbu Francijā. Arī citās valstīs ir dažādi iestādījumi, kas rūpējas par vides tīrību, par vides sakopšanu, par sapostītas vides atjaunošanu, par vides aizsardzības plānošanu un citām vajadzīgām lietām. Siguldā noticis melnais konkurss, kuŗā pelti vides piesārņotāji. Vide mums ir visapkārt, un tā mūs ietekmē.

Bet Latvijas plašas saziņas līdzekļos, no kuŗiem daļa aiz anglomānijas dēvējas par masu medijiem, joprojām turpinās krievu valodas atdarināšana, un tajos raksta nevis par vidi, bet par apkārtējo vidi, kas saskan ar krievu valodas vārdu savienojumu окружающая среда.

– Benzīna noplūdes sekas likvidētas, nenodarot apkārtējai videi kaitējumu.

– Barbaras Streizandes fonds ir par apkārtējās vides aizsardzību.

Apkārtējās vides sargi Lietuvā sadarbojas ar apkārtējās vides ministru.

– Raidījumi par apkārtējo vidi Francijas radio kļūst arvien populārāki.

– Kopš mazotnes, kad nākamais Zviedrijas karalis bija aktīvs skauts, Kārlis Gustavs daudz interesējies par dabu un apkārtējās vides aizsardzību.

– Pēc ANO Cilvēktiesību komisijas ziņojuma NVS valstīs ir deviņi miljoni bēgļu; cēlonis – militāras sadursmes bijušās padomijas territorijā, slikti ekonomiskie apstākļi, kā arī draudīgs apkārtējās vides piesārņojums.

Ir lieki teikt apkārtējā vide, jo to pašu izsaka viens vārds – vide. Labosim minētos teikumus.

– Benzīna noplūdes sekas likvidētas, un vide nav piesārņota.

– Barbaras Streizandes fonds ir par vides aizsardzību.

Vides sargi Lietuvā sadarbojas ar vides ministru.

– Raidījumi par vidi Francijas radio kļūst arvien populārāki.

– Kopš mazotnes, kad nākamais Zviedrijas karalis bija aktīvs skauts, Kārlis Gustavs daudz interesējies par dabu un vides aizsardzību.

– Pēc ANO Cilvēktiesību komisijas ziņojuma NVS valstīs ir deviņi miljoni bēgļu; cēlonis – militāras sadursmes bijušās padomijas territorijā, slikti ekonomiskie apstākļi, kā arī draudīgs vides piesārņojums.Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».