Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Sakarā, sakarā ar?
21.01.2009

Latviešu valodā ir vārdi sakarā un ar, bet tos nereti lieto kā krievu valodas stila atdarinājumus.

Latviski pareizi un stilā nevainojami teikumi ir Kārļa Mīlenbacha lielajā Latviešu valodas vārdnīcā, ko rediģējis un pabeidzis Jānis Endzelīns.

– Īpašnieks nāca pastāvīgā sakarā ar tirgu.

– Ar vispārējo cilvēces attīstību stāv .. dzīves attīstība tikai aplinkā sakarā.

– Viņš stāvējis sakarā ar gariem. Viņai nepatīk mūsu sakars.

Šais Mīlenbacha vārdnīcas teikumos manāmas arī dažas vārda sakars nozīmes nianses.

Bet, atdarinot krievu valodas stilu, tagad bieži manāmi šādi teikumi.

– Filmā piedalījos kāzu skata uzņemšanas sakarā.

– Man patīk piedzīvojumu stāsti Jāņu nakts sakarā.

– Notikušās diversijas sakarā Ventspils uzņēmuma «Ūdens» vadībai uzdots iesniegt prasību prokurātūrā.

– Jāpieņem lēmumi skolu sakarā.

– Jurkāns atkal bija piesardzīgs un noslēpumains, jautājuma sakarā teikdams, ka «nerunāsim par detaļām».

– Ministrija saņēmusi vēstuli ar lietišķiem priekšlikumiem apkrāpto noguldītāju sakarā.

Labosim šos teikumus, vai nu izlaižot lieko vārdu sakarā, vai lietojot tā vietā vārdu par.

– Filmā piedalījos kāzu skata uzņemšanā (nevis – uzņemšanas sakarā).

– Man patīk Jāņu nakts piedzīvojumu stāsti (nevis – piedzīvojumu stāsti Jāņu nakts sakarā).

Par notikušo diversiju (nevis – notikušās diversijas sakarā) Ventspils uzņēmuma «Ūdens» vadībai uzdots iesniegt prasību prokurātūrā.

– Jāpieņem lēmumi par skolām (nevis – skolu sakarā).

– Jurkāns atkal bija piesardzīgs un noslēpumains, par uzdoto jautājumu teikdams (nevis – jautājuma sakarā teikdams), ka «nerunāsim par detaļām».

– Ministrija saņēmusi vēstuli ar lietišķiem priekšlikumiem par apkrāptajiem noguldītājiem (nevis – apkrāpto noguldītāju sakarā).

Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem.

– Deputāti tikušies ar Igaunijas pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu viedokli par Latvijas un Krievijas līgumu (nevis – lai uzzinātu viņu viedokli sakarā ar Latvijas un Krievijas līgumu).

– Publicēti paskaidrojumi par jaunajām naudas zīmēm (nevis – jauno naudas zīmju sakarā).

Dažreiz krieviski lietotā sakarā vietā labāk iederas vārds tāpēc.

– Pašlaik bērni bērnu namā ir apgādāti labāk nekā bērni lielā ģimenē, un šai sakarā apvienības «Dižģimene» prezidents pieminējis Lieldienu žēlsirdības maratonu. Labosim: – .., un tāpēc (nevis – šai sakarā) apvienības «Dižģimene» prezidents pieminējis Lieldienu žēlsirdības maratonu.Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».