Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


"Olimpiskas" kļūdas valodā
14.03.2009

1994. gadā Norvēģijā notika ziemas olimpiskās spēles. Pilsētu, kuŗā tās notika, mūsu izdevumos rakstīja dažādi: Lillehammera, Lilehamera, Lillehammere, Lilehamere, Liljehamera un vēl citādi. Kā šo pilsētu saukt pareizi?

Norvēģi to runā ar gaŗu ll un gaŗu mm vārda vidū un šo gaŗumu norāda ar līdzskaņa dubultojumu: Lillehammer, kas tulkojumā nozīmē «mazais kalns». Arī latviešu valodā vajadzības gadījumā var dubultot līdzskaņus l, m, n, r un arī atbilstošos mīkstos (bet nedubultojam latviešu valodā visus pārējos līdzskaņus, izņemot salikteņus, kur līdzskaņi var nonākt blakus).

Vārdā Lillehammer pēdējā zilbē norvēģiem ir patskanis e. Lai to nerunātu plati, latviski ir lietderīgi pievienot galotni -e (nevis -a). Tātad šās pilsētas nosaukums latviski ir Lillehammere. Tā to vajadzētu saukt arī turpmāk.

1998. gada ziemas olimpiskās spēles notika Nagano pilsētā Japānā. Kādreiz Japānā notika olimpiskās spēles arī Saporo pilsētā. Kā latviski runājami vārdi Saporo un Nagano?

Ārzemju masu saziņas līdzekļi šādu vārdu izrunai pirms olimpiskajām spēlēm piegrieza lielu uzmanību. Radioraidījumos un citur bija plaši paskaidrujami, ka japāņu izrunai vistuvāks šais vārdos ir pirmās zilbes uzsvars, lai gan japāņi mazliet uzsveŗ arī abas pārējās zilbes. Eiropas radiostacijas šos padomus labi ievēroja un veicināja pareizu izrunu savās valodās. Pareizi runāja arī Latvijas olimpiskās komandas vadītājs. Cik viņu gadījās dzirdēt pa radio raidītās telefōnsarunās no olimpisko spēļu vietas, vārdā Nagano viņš uzsvēra pirmo zilbi. Tas atbilst latviešu valodā parasti uzsvara vietai un pietiekami saskan arī ar izrunu japāņu valodā. To pašu var teikt par vārdu Saporo.

Turpretim dažādos Latvijas raidītājos uzsvars vārdā Nagano bija dzirdams dažādās zilbēs – kā nu kuŗo reizi. Amizants bija gadījums, kad kāda Rīgas radiožurnāliste pa radio raidītā telefōnsarunā jautāja kādam mūsu žurnālistam Japānā, kā pareizi jārunā vārds Nagano. Pēc pagaŗas pauzes no Japānas skanēja visai dīvaina mūsu žurnālista atbilde: japāņi dažreiz uzsveŗot pirmo zilbi, citreiz otru vai trešo, bet viņam pašam liekoties, ka latviešu izrunai visvairāk atbilstot otras zilbes uzsvars. Radās aizdomas, vai tik šis mūsu žurnālists nav polis, jo otru zilbi vārdā Nagano varētu uzsvērt poļu valodā. Latviešiem un japāņiem vairāk parasts ir pirmās zilbes uzsvars. Pēc šā aplamā paskaidrojuma vārds Nagano radioraidījumos sāka skanēt ar otras zilbes uzsvaru. Šo rindu autors uzrakstīja skaidrojumu, ka vajadzīgs uzsvērt pirmo zilbi, bet tas netika ņemts vērā.

Dažādu vārdu pareizai izrunai olimpisko spēļu laikā būtu jāveltī vajadzīgā uzmanība.Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».