Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pār nevietā
14.03.2009

Krievu valodas ietekmē, kas joprojām turpinās, mūsu valodā bieži nevietā lieto prievārdu pār.

– Pilnīga nekontrolētība pār suņu turēšanu Rīgā pieļauj, ka dzērājs mēnešiem ilgi tur suni istabā.

– Vajag būt noteicējam pār savu laiku.

– Mēs grasāmies turēt garīgu tiesu pār tiem, kas maldījušies.

– Gripas epidēmijas laikā skolās jāpastiprina kontrole pār bērnu veselību.

– Semināra mērķis ir izplatīt zināšanas pār Baltijas valstīm.

Šais teikumos pār vietā varētu lietot prievārdu par vai arī teikumu varētu veidot citādi. Teikumi varētu būt šādi.

– Kontroles trūkums par (nevis pār) suņu turēšanu Rīgā pieļauj, ka dzērāji mēnešiem ilgi tur suņus istabā.

– Jābūt noteicējam par (nevis pār) savu laiku.

– Mēs gribam turēt tiesu tiem (nevis – pār tiem), kas maldījušies.

– Gripas epidēmijas laikā skolās jāpastiprina kontrole par (nevis pār) bērnu veselību (vai: .. vairāk jākontrolē bērnu veselība).

– Semināra mērķis ir izplatīt zināšanas par (nevis pār) Baltijas valstīm.

Latviešu literārās valodas vārdnīcas sestā sējuma pirmajā grāmatā, kas izdota padomju okupācijas laikā 1986. gadā, kā labas valodas piemērs diemžēl minēts – būt noteicējam pār savu laiku, kā arī citi piemēri. Atcerēsimies šās vārdnīcas autoru teikto, ka vārdnīca atspoguļo reālo padomju laika valodu, nevis tādu valodu, kāda būtu vēlama.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Noteikta uzraudzība par (nevis pār) šo likumu un normatīvo aktu ievērošanu.

– Padomju okupācijas laikā bija stingra kontroles sistēma par (nevis pār) personāla izraudzīšanu itin visās sabiedrības dzīves jomās.

– Rīgas Dome vēlas būt noteicēja par (nevis pār) Rīgas ostām, kā arī citiem pilsētas objektiem, kas ir lielas peļņas avoti.

– Centrālā banka atstājusi novārtā vietējo komercbanku uzraudzību (nevis – uzraudzību pār vietējām komercbankām), jo uzpūstais statūtkapitāls nevarēja palikt nepamanīts.

– Kārtību varētu nodrošināt ar prezidenta kontroli par (nevis pār) visu valsts territoriju (vai: ar prezidenta kontroli visā valsts territorijā).

– Krievija cenšas atjaunot kontroli par Latviju un par visu Baltiju (nevis – pār Latviju un pār visu Baltiju).

– NATO un Krievijas vienošanās dokumentā par militāro spēku novietošanu jaunajās NATO dalībvalstīs un par Krievijas iespējām kontrolēt NATO lēmumus (nevis – par Krievijas iespējām izvirzīt kontroli pār NATO lēmumiem) noteiktās Krievijas tiesības ir daudz mazākas, nekā bija cerējis Krievijas prezidents.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».