Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Atvērts
25.04.2009

«Notiek dažādas dīvainības ar vārdu atvērt, atvērts lietošanu. Presē tagad var lasīt par atvērtiem cilvēkiem, atvērtiem smaidiem, atvērtiem lūzumiem, atvērtu sabiedrību un tamlīdzīgi. Latvieši vārdu atvērt parasti lieto ar nozīmi «attaisīt, atdarīt», piemēram, atvērt acis, atvērt muti, atvērt logus, durvis, vārtus. Var atvērt veikalu, bērnudārzu, ar to saprotot, ka veikalā, bērnudārzā sākas darbs,» – tā laikrakstā «Labrīt» 1994. gada 26. aprīlī rakstījusi valodniece Dzintra Paegle. Viņa arī norādījusi, ka nepareizi vārda atvērt lietojumi izplatījušies, atdarinot krievu un angļu valodu.

Pagājuši desmit gadi, dzīvojot atjaunotā Latvijas valstī. Diemžēl vārda atvērt lietošanā krievu valodas atdarinājumu kļuvis vēl vairāk, un atdarina arī angļu valodu.

– Anglijas profesoriem ir patīkami strādāt ar Latvijas studentiem, kuŗi ir atvērti, ar apbrīnojamu spēju klausīties.

– Demokratijas gaisotnē valdībai jābūt atvērtai, iejutīgai par cilvēku rūpēm.

– Tāpat kā citās valstīs arī Lietuvā Sorosa fonda mērķis ir veidot atvērtu sabiedrību.

– Zigmara Liepiņa opera «Parīzes Dievmātes katedrāle» domāta klausītājiem ar atvērtu uztveri.

– Austrijā ļaudis ir sirsnīgi, atvērti, nāk klāt, jautā.

– Mēs esam atvērti dialogam.

Labāk lietosim šāda atvērt vietā citus vārdus.

– Anglijas profesoriem ir patīkami strādāt ar Latvijas studentiem, kuŗi vēlas visu zināt (nevis – kuŗi ir atvērti), ar apbrīnojamu spēju klausīties.

– Demokratijas gaisotnē valdībai jābūt uzmanīgai (nevis atvērtai), iejutīgai pret cilvēku rūpēm.

– Tāpat kā citās valstīs arī Lietuvā Sorosa fonda mērķis ir veidot atklātu (nevis atvērtu) sabiedrību.

– Zigmara Liepiņa opera «Parīzes Dievmātes katedrāle» domāta klausītājiem, kuŗu uztvere ir bez aizspriedumiem (nevis – ar atvērtu uztveri).

– Austrijā ļaudis ir sirsnīgi, atklāti (nevis atvērti), nāk klāt, jautā.

– Mēs esam ar mieru piedalīties sarunās (nevis – esam atvērti dialogam).

Nevietā nelietosim arī vārdu atvēršana.

– Sarunā bija neizsakāma domu atvēršana par visiem darba jautājumiem.

Labāk: – Sarunā bija vārdos neizsakāma domu atklāšana par visiem darba jautājumiem.

Neteiksim arī atvēries kā krievu valodā: – Rīgā atvēries jauns mūzikas klubs. Pareizi: – Rīga atvērts (vai atklāts) jauns mūzikas klubs.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».