Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Uzsvars lokāmos citvalodu īpašvārdos
14.03.2009

Pēdējos gados jau bijām atbrīvojušies no nelāga paraduma, kas bija ieviesies padomju okupācijas laikā, – uzsvērt krievu īpašvārdos pēdējo zilbi tāpēc, ka tā runā krievi. Latviski runājot, šais vārdos ieteicams uzsvērt pirmo zilbi, nevis pēdējo, jo tā latviski ir grūti runāt.

Diemžēl tagad atkal, pakļaujoties krievu valodas ietekmei, manāms nevēlams uzsvars, kas apgrūtina vārdu izrunu. Latvieši pat pārcenšas un uzsveŗ pēdējo zilbi tādos vārdos, ko paši krievi tā nerunā.

Runājot latviski, jācenšas ievērot latviešu valodas izrunas īpatnības, un no pirmās zilbes uzsvara nav ko vairīties. Arī krievu īpašvārdus neuzsvērsim pēdējā zilbē, bet gan pirmajā: Boļšakovs, Čudakovs, Gračovs, Krilovs, Krivenkovs, Ļebeds, Michalkovs, Ogurcovs, Požarnovs, Primakovs, Busenkovs, Udaļcovs, Zagaradņuks. Visi šie vārdi pēdējā laikā diemžēl dzirdēti ar pēdējās zilbes uzsvaru, kas latviski nav ieteicams.

Arī nelokāmiem vārdiem, runājot latviski, nav jāuzsveŗ kāda tālāka zilbe, ja krieviem pašiem ir uzsvērta pirmā: Charčenko, Vlasenko.

Čechu valodā uzsvars vienmēr ir pirmajā zilbē tāpat kā mums, tāpēc čechu vārdi jāuzsveŗ pirmajā zilbē: Vāclavs Havels, Martīna Navratīlova. Nav jāuzsveŗ kāda tālāka zilbe, kā nereti dzirdam, jo tas neatbilst ne čechu, ne latviešu valodas izrunai.

Tadžikistanas galvaspilsētas vārdu lietosim kā lokāmu un uzsvērsim pirmo zilbi, jo latviski tā runāt ir ērtāk: Dušanbe, Dušanbes rajons, aizbraukt uz Dušanbi.

Arī lokāmos franču personvārdos, runājot latviski, ērts ir pirmās zilbes uzsvars: Delibs, Montans, Širaks, Mopasans.

Vairākus pazīstamus ārzemju vietvārdus latviešu valodā jau sen runājam ar pirmās zilbes uzsvaru, un nav jācenšas uzsvaru pārvietot uz kādu tālāku zilbi. Uzsvērsim pirmo zilbi vārdos Cusima, Nagano, Okinava, Saporo, Saloniki.

Atcerēsimies, ka, runājot latviski, pirmās zilbes uzsvaru varam lietot jebkuŗā ārzemju vietas nosaukumā vai personvārdā. Nekad droši nevarēsim zināt uzsvara vietu vārdos visās pasaules valodās, tāpēc nav ko baidīties lietot pirmās zilbes uzsvaru, kas mūsu valodā ir parasts un pret ko ārzemniekiem nav ko iebilst.Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».