Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Spec-?
21.01.2009

Pēc sliktas krievu valodas parauga padomju okupācijas gados arī latviešu valodā ieviesās daudz salikteņu, kas sākas ar spec-, piemēram, specapgāde, specapkalpošana, specaptieka, specdzīvoklis, specpoliklīnika, specslimnīca, specveikals. Šo vārdu vairums apzīmēja dažādus iestādījumus privilēģēto komūnistu vajadzībām. Tagad šie iestādījumi vairs nedarbojas, un arī daudzi vārdi ar spec- vairs nav dzirdami.

Bet citi ir palikuši valodā, un daži pēc sliktā krievu valodas modeļa rodas pat klāt. Labā latviešu valodā nebūtu vietas nevienam vārdam ar spec-, runājot par tagadnes parādībām. Šos vārdus varētu lietot, tēlojot kādreizējo padomju okupācijas laika dzīvi. Kādi gadījuma jaundarinājumi varētu rasties padomju laikam raksturīgu parādību kariķēšanai. Bet citādi labā latviešu valodā jālieto pilns vārds speciāls vai latviskas cilmes vārds īpašs, vai kāds cits vārds.

Diemžēl tagad bijuši šādi teikumi.

– Rūpnīca sākusi ražot specapģērbus. – Pianists Armands Ābols kļuvis par Šveices firmas «Roleks» specbalvas ieguvēju. – Iznācis teātŗa dienai veltīts laikraksta specizlaidums. – Fabrika ražoja specpapīru printeriem. – Nākamajos raidījumos pievērsīsimies smagajām specskolu problēmām.

Labosim šos teikumus, spec- vietā lietojot pilnu vārdu speciāls vai kādu citu vārdu.

– Rūpnīca sākusi ražot speciālus apģērbus (vai – īpašus apģērbus, vai darba apģērbus). – Pianists Armands Ābols ieguvis Šveices firmas «Roleks» īpašu balvu. – Iznācis laikraksta īpašs numurs par godu teātŗa dienai. – Fabrika ražoja speciālu (vai īpašu) papīru printeriem. – Nākamajos raidījumos pievērsīsimies smagajām speciālo skolu problēmām.

Pavisam slikti, ja tagad padomju okupācijas laikam raksturīgos vārdus ar spec- lietojam, runājot par tādiem ārzemju notikumiem, kam ar padomju laiku nav nekāda sakara.

– Austrālijas specdienests palīdz angļu kollēģiem. – Delegācija bija ieradusies ar Čechijas valdības speclidmašīnu.

Labosim.

– Austrālijas speciālais (vai īpašais) dienests palīdz angļu kollēģiem. – Delegācija bija ieradusies ar speciālu (vai īpašu) Čechijas valdības lidmašīnu.Vārda dienas
Alfs, Bernadeta, Mintauts
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».