Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Aizvērt
21.01.2009

Pielāgojoties krievu valodai, latvieši sākuši nepareizi lietot vārdu aizvērt. Tas ir kā krievu valodas – закрыть.

Latviski runājot, var kādu iestādi atvērt, runājot par tās darba uzsākšanu. Bet, ja iestādi likvidē, nesakām, ka to aizveŗ, bet gan – slēdz.

Tomēr tagad vārds aizvērt, arī aizvēršana bieži gadās pēc krievu valodas līdzības.

– Naudas trūkuma dēļ arī Jelgavas rajonā ir aizvērtas divas slimnīcas.

– Ministrijas, kā arī dažādas ierēdņu darba vietas te atveŗ, te aizveŗ.

– Kazachstanas prezidents izdevis dekrētu par Semipalatinskas kodolizmēģinājumu poligona aizvēršanu.

– Lielā peldbaseina aizvēršana rada sarežģījumus peldēšanas mācību rīkotājiem.

Aizvērt, aizvēršana vietā šais teikumos labā latviešu valodā iederas vārdi slēgt, slēgšana.

– Naudas trūkuma dēļ arī Jelgavas rajonā ir slēgtas divas slimnīcas.

– Ministrijas, kā arī dažādas ierēdņu darba vietas te atveŗ, te slēdz.

– Kazachstanas prezidents izdevis dekrētu par Semipalatinskas kodolizmēģinājumu poligona slēgšanu.

– Lielā peldbaseina slēgšana rada sarežģījumus peldēšanas mācību rīkotājiem.

Dzirdami iebildumi, ka latviski kādu iestādi atveŗ, tāpēc esot arī jāsaka, ka aizveŗ. Tomēr tā nav. Arī citos gadījumos latviešu valodā kādas darbības sākuma un beigu apzīmēšanai ir dažādi vārdi, piemēram, sakām atnākt un aiziet (nevis aiznākt). Tikai mazi bērni, mācīdamies runāt, nereti saka nodzēst un uzdzēst gaismu. Pareizi sakām – iedegt gaismu (nevis uzdzēst). Un arī vārdam atvērt pretstats ir slēgt, nevis aizvērt, ja runā par kādas iestādes darba izbeigšanu.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

Sociāldemokrati Vācijā sola atomelektrostaciju slēgšanu (nevis aizvēršanu).

– Konsultācijas notiek lielā slepenībā aiz slēgtām durvīm (nevis – aiz aizvērtām durvīm), neinformējot žurnālistus un sabiedrību.

– Radiostacijas, kas pārkāpj valodu likumu, var slēgt (nevis aizvērt) uz septiņām dienām.

– Ir bažas, vai investori negatavojas rūpnīcu slēgt (nevis aizvērt) un ražošanu pārcelt uz ārzemēm.

– Durbē ir baznīca, ko pat padomju laikā neslēdza (nevis neaizvēra).

Neteiksim arī aizslēgt, ja labāk iederas vārds slēgt.

– Televīzijas kanālu slēdza (nevis aizslēdza) technisku cēloņu dēļ.

Slēgs (nevis aizslēgs) rūpnīcu, kas piesārņo vidi.

Bet vārdu aizvērt varam lietot savā vietā: var aizvērt durvis, aizvērt acis, aizvērt izlasītu grāmatu utt.Vārda dienas
Vilhelms, Vilis
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».