Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Karozija, Vagnoris, u.c.?
11.03.2009

Pus gadsimtu ilgā padomju okupācijas laikā latviešu valoda bija pakļauta stiprai krievu valodas ietekmei. Tā sauktā «valodu tuvināšanās» bija padarīta par oficiālu polītiku, bet tas nozīmēja dažādu krievu valodas īpatnību pārņemšanu – arī latviešu valodas skaņu izrunā. Pēdējos gados lieko krievu valodas ietekmi ir izdevies daļēji novērst, tomēr daudz kas manāms arī tagad. Tas attiecas arī uz skaņu izrunu.

Bijušo čechu prezidentu Latvijas masu saziņas līdzekļos nereti sauc par Vaclavu Havelu. Patiesībā viņš ir Vāclavs Havels. To pašu var teikt par čechu mūzikas klasiķi Antonīnu Dvoržāku. Viņš nav Antoņins Dvoržaks, kā dažkārt dzirdams, atdarinot viņa vārda un uzvārda izrunu krievu valodā, kur nav gaŗu patskaņu. Mums gaŗi patskaņi ir tāpat kā čechu valodā, un tie nav jāatmet. Arī līdzskanis patskaņa i priekšā latviešu valodā var būt ciets tāpat kā čechiem, un mums nevajag to mīkstināt, atdarinot krievus. Tātad – Antonīns Dvoržāks.

Krievu valodā neuzsvērtā zilbē ar burtu o apzīmētu skaņu izrunā gandrīz kā a. Latviešu valodai šāda izruna nav raksturīga, un svešos vārdos arī neuzsvērtā zilbē saglabājam skaidru patskani o. Tāpēc nav pareizi teikt Maņuško, Rastrapovičs, «Atamīno», karozija. Poļu komponists ir Moņuško. Krievu čellists un diriģents ir Rostropovičs. Leļļu teātrī bija izrāde «Atomīno». Un pavisam aplam latviski ir teikt karozija. Uzsvērtā zilbē nekādā ziņā o vietā nav jārunā a. Pareizi tātad ir – korozija.

Uz Rīgu darbā pārcēlies leišu diriģents Rinkevičs. Diemžēl vairāki mūsu mūzikas kritiķi, kas viņu slavē, sauc par Rinkjaviču, atdarinot krievu valodas izrunu. Tāpat aplam diriģenta uzvārdu izrunā arī dažs mūsu Operas administrācijas darbinieks. Mums šai vārdā jāpatur e tāpat kā leišiem, un nav jārunā ja kā krieviem. Tāpēc sauksim diriģentu par Rinkeviču (nevis par Rinkjaviču). Tas pats attiecas arī uz citiem leišu vārdiem. Latviski teiksim – Januškevičs, Ķestutis, Linkevičs, Paškevičs, Petrs (nevis Januškjavičs, Kjastutis, Linkjavičs, Paškjavičs, Pjatrs, kā runā krievi).

Liela aplamība ieviesta pazīstamā Lietuvas polītiķa Vagnora uzvārda latviešu rakstībā un izrunā – Vagnoris. Lietuviski raksta – Vagnorius, kur ar burtu i apzīmēts līdzskaņa r mīkstinājums. Latviešu oficiālajā rakstībā diemžēl arī tagad pastāv padomju laikā ieviestais burta ŗ aizliegums, ko joprojām cītīgi aizstāv fanātiskie šā burta pretinieki. Latviski minētais uzvārds varētu būt Vagnoŗus (tāpat kā Avīžus un citi) vai Vagnors, bet nekādā ziņā Vagnoris, kur leišu mīkstinājums apzīmējums pataisīts par patskani.

Bieži nepareizi raksta un runā igauņu uzvārdus Euns, Kervers un citus, kuŗos ir igauņu cietais e, ko igauņi raksta ar õ. Igauņu cieto e krieviski raksta ar cieto ы, bet mums šāda krieviska rakstība nav jāatdarina.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».