Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pamatā, pamatos
14.03.2009

Kā krievu valodas vārdu savienojuma в основном nevajadzīgs atdarinājums bieži manāms vārds pamatā vai pamatos, lai gan latviski labāk iederas vārds galvenokārt vai vārdu savienojums lielāko tiesu.

Pamatā publicējam aktuālu kultūras informāciju un recenzijas, bet esam atteikušies publicēt prōzu turpinājumos.

– Mūža ilgumu pamatā nosaka ne vien cilvēka veselība, bet arī attieksme pret smēķēšanu un alkohola lietošanu.

– Krievijas pensionāri Latvijā pamatā atbalsta Genādija Zjuganova vadītos Krievijas komūnistus.

Šie teikumi latviski labāk varētu būt šādi.

Galvenokārt publicējam aktuālu kultūras informāciju un recenzijas, bet esam atteikušies publicēt prōzu turpinājumos.

– Mūža ilgumu galvenokārt nosaka ne vien cilvēka veselība, bet arī attieksme pret smēķēšanu un alkohola lietošanu.

– Krievijas pensionāri Latvijā lielāko tiesu atbalsta Genādija Zjuganova vadītos Krievijas komūnistus.

Šādos gadījumos nav ieteicams lietot arī daudzskaitļa formu pamatos.

– Ilgi runāts, ka Latvijā obligātās izglītības sistēma pamatos palikusi padomiska.

Labosim.

– Ilgi runāts, ka Latvijā obligātās izglītības sistēma lielāko tiesu palikusi padomiska.

Diemžēl arī 1986. gadā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 6. sējumā un 1987. gadā izdotajā viensējuma Latviešu valodas vārdnīcā par labiem minēti krievu valodas atdarinājumi ar vārdu pamatos: – .. palīdzēja skolēniem labāk izprast jauno vielu un to pamatos apgūt jau stundā. Labāk būtu arī šai teikumā izteikties citādi, piemēram, .. palīdzēja skolēniem labāk izprast jauno vielu un tās lielāko daļu apgūt jau stundā.

Kārļa Mīlenbacha lielajā Latviešu valodas vārdnīcā un tās papildsējumos nav minēts šāds vārdu pamatā un pamatos lietojums, kas 20. gadsimta pirmajā pusē latviešu valodā nav atzīts par labu. Un nav atzīstams arī tagad.

Vēl citi teikumi un labojumi.

– Maskava galvenokārt (nevis pamatos) vaino Igaunijas valstsvīrus par emigrācijā dzīvojošo garīdznieku saglabātās igauņu pareizticīgo baznīcas piereģistrēšanu.

– Tā kā Saeimā deputāti pārsvarā (nevis pamatā) runā latviski, nav radušās īpašas grūtības sazināšanās jautājumos.

– Vietējie zemnieki apgalvo, ka Balvu rajonā cilvēki lielāko tiesu (nevis pamatos) dzīvo no rokas mutē.

– Flandrijas zemnieku delegācija apmeklēja rajonus, kas galvenokārt (nevis pamatā) atrodas Rīgas tuvumā.

Bet latviski varam teikt, piemēram: mājas pamatos iemūrēti lieli akmeņi; praktiskas rīcības pamatā ir atbilstoša teōrija.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».