Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Būvēt attiecības?
14.03.2009

Vārdnīcās vienprātīgi teikts, ka no vācu valodas visai sen aizgūto vārdu būvēt lieto, runājot par ēku, namu, tiltu, dzelzceļu, dažādu mašīnu un ierīču darināšanu, tātad – runājot par kādām materiālām lietām, nevis par jēdzieniem, kas apzīmē domas, pieņēmumus, spriedumus, abstraktas, nemateriālas parādības.

Diemžēl tagad bieži manāmi teikumi, kuŗos vārdu būvēt lieto gluži otrādi, nekā ieteikts labā latviešu valodā. Jau vairākus gadus manāma peļama tieksme bez vajadzības piebārstīt valodu ar vācu valodas vārdiem vai arī mūsu valodā pieņemtus vācu valodas vārdus lietot nevietā.

– Ja Krievija uzskata, ka vairs nav spēkā 1920. gada miera līgums, tad jājautā – uz kādas juridiskas bazes tā domā būvēt attiecības ar Latviju un Igauniju?

– Šobrīd svarīgs ir jautājums, cik liela būs Amerikas Savienoto Valstu labvēlība pret Austrumeiropu, arī Baltijas valstīm un kā Amerika būvēs attiecības ar Krieviju.

– Jāmeklē financiāls pamats, uz kuŗa varēs būvēt sporta attīstību.

– Latvijas tāpat kā jebkuŗas valsts ārpolītika jābūvē uz kompromisiem. – Aktierim šai izrādē ir jābūvē trīs pavisam atšķirīgi tēli.

– Latvijas Tautas frontes Otrā kongresā pieņēma programmu, kuŗā ierakstīts, kā nevardarbīgi pārņemt varu un būvēt neatkarīgu Latvijas valsti.

Visos minētajos teikumos nepareizi lietots vārds būvēt. Tā vietā labāk iederas vārds veidot:

veidot (nevis būvēt) attiecības ar Latviju un Igauniju,

veidot (nevis būvēt) attiecības ar Krieviju,

– varēs veidot (nevis būvēt) sporta attīstību, (vai – varēs attīstīt sportu),

– ārpolītikā jāveido (vai jāievēro, nevis jābūvē) kompromisi,

– izrādē ir jāveido (nevis jābūvē) trīs pavisam atšķirīgi tēli,

– pārņemt varu un veidot (nevis būvēt) neatkarīgu Latvijas valsti.

Vēl daži teikumi un labojumi.

– Neatkarīgo valstu savienība cenšas būvēt alianses ne tikai ar tuvākajām kaimiņvalstīm. Pareizi: veidot alianses.

– Polītiķi vēlas būvēt pievilcīgu Latvijas imidžu. Labosim: vēlas veidot pievilcīgu Latvijas tēlu.

Neteiksim arī – ārpolītikas būvētājs, draudzīgu attiecību būvēšana, bet gan – ārpolītikas veidotājs, draudzīgu attiecību veidošana (vai izkopšana).

Bet vārdu būvēt, ja vajadzīgs, varam lietot kā sinonimu vārdam celt, ja ir runa par māju, ēku utt. materiālu lietu būvēšanu vai celšanu.Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».