Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pierakstīt
21.01.2009

Par vārda pierakstīt lietošanu Jānis Endzelīns rakstījis: «Pareizā valodā šim verbam ir tā nozīme, kas vācu «hinzuschreiben, vollschreiben, anschreiben». Bet tagad to bieži lietā ar krievu «приписывать» nozīmi, piemēram, «baumas tam pieraksta sakarus ar komūnistiem»; «viņiem pieraksta visādas īpašības». Latviski te šā «pieraksta» vietā teiktu: «piedēvē».»

To varam lasīt grāmatiņā «Dažādas valodas kļūdas», kuŗas pēdējais izdevums iznācis 1994. gadā. Diemžēl arī tagad vārda piedēvēt vietā gadās krievu valodas atdarinājums pierakstīt.

– Noraidīti visi ierosinājumi pašreizējo pseidoproporcionālo vēlēšanu sistēmu aizstāt ar mažoritāro, pierakstot pēdējai visus iespējamos trūkumus.

– Valdonīgumu un mērķtiecīgumu varētu pierakstīt jaunā ministra hōroskopam – pēc zodiaka viņš ir Strēlnieks.

– Šim juristam Latvijā pierakstīta arestētāja un cietumā licēja slava. Vārda pierakstīt vietā šais teikumos labāk iederas vārds piedēvēt.

– Noraidīti visi ierosinājumi pašreizējo pseidoproporcionālo vēlēšanu sistēmu aizstāt ar mažoritāro, piedēvējot (nevis pierakstot) pēdējai visus iespējamos trūkumus.

– Valdonīgumu un mērķtiecīgumu varētu piedēvēt (nevis pierakstīt) jaunā ministra hōroskopam – pēc zodiaka viņš ir Strēlnieks. – Šim juristam Latvijā piedēvēta (nevis pierakstīta) arestētāja un cietumā licēja slava.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Gadās, ka runātājam piedēvē (vai uzstiepj, nevis pieraksta) tādus teicienus, ko viņš nemaz nav lietojis.

– Man jāpaskaidro sabiedrībai, ka dažas domas, kas presē piedēvētas (nevis pierakstītas) mūsu ministrijai, patiesībā nav mūsējās.

– Bībeles kompilātori piedēvē (nevis pieraksta) attiecīgas izdarības kādam patriarcham.

– «Es nekādā gadījumā necenšos slēpt savus gadus, jo savā vecumā esmu lepna par izskatu: mana āriene patiešām ir izcila,» apgalvo Džeina Fonda, kas savos piecdesmit gados izskatās lieliski, un daži kritiķi to piedēvē (nevis pieraksta) viņas plastiskajām operācijām.

Bet varam teikt – piezīmju grāmatiņā pierakstīt tālruņa numuru, pierakstīt lekciju, pierakstīt vēstulē klāt vēl dažus teikumus, pierakstīt pilnu burtnīcu, pierakstīt pie dievgalda, pierakstīt pie ārsta.Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».