Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pie labas gribas?
21.01.2009

Grāmatiņā «Dažādas valodas kļūdas», kuŗas pēdējais izdevums iznācis 1994. gadā, Jānis Endzelīns raksta: «Par prēpoziciju pie var teikt, ka tā tīrā latviešu valodā ir lietājama tikai vietas nozīmē un aiz «piederēt». Vietas nozīme vēl skaidri izjūtama, piemēram, arī teicienos: viņš pie ēšanas pirmais, pie darba pēdējais; nu visi pie siena (pļaušanas); ķerties pie darba; slīkonis ķeŗas pie salmiņa; pie beigām. Citi savienojumi ir neciešami ģermānismi.»

Var teikt arī, ka citi savienojumi ar pie ir arī neciešami rusismi jeb krievu valodas atdarinājumi. Tomēr tie joprojām dzirdami ļoti bieži. No tiem var vairīties dažādi. Šoreiz piemēri, kuŗos prievārda pie vietā labā latviešu valodā labāk iederas prievārds ar.

Ar pašreizējo nodokļu sistēmu (nevis – pie pašreizējās nodokļu sistēmas) ražotājiem rodas grūtības darbā.

– Iestājeksāmenā Endzelīns jautāja, kā vērtēt teikumu «Pie labas gribas var visu». Atbildēju, ka šis teikums nav pareizs. Jāsaka: «Ar labu gribu var visu». Endzelīns teica, ka tā ir pareizi un novēlēja ar labu gribu veikt visu.

– Pat ar (nevis pie) vislabākajām māsu attiecībām tomēr ir lietas, ko mēs viena otrai nevaram dot.

– Bundestāgs konkrētizē nosacījumus, ar (nevis pie) kuŗiem Vācijas kaŗavīri varētu piedalīties miera uzturēšanas spēkos.

– Kombinēju dažādus darbus – ar (nevis pie) interjeriem, ar audumu aušanu (nevis – pie audumu aušanas) un veidoju arī kollāžas; man vēl ir darbs ar projektu (nevis – pie projekta), ko atbalsta Kultūras ministrija.

– Iedzīvotāju ienākuma nodokļi samazinājušies apmēram par sešiem miljoniem latu gadā ar vienlaicīgu sociālo izdevumu pieaugumu (nevis – pie vienlaicīga sociālo izdevumu pieauguma).

– Tēlnieks jau 1991. gadā bija sācis darbu ar brīvdabas mākslas mūzeja veidošanu (nevis – pie brīvdabas mākslas mūzeja veidošanas).

– Visi septiņi projekti nevarēja atbilst noteikumiem pat ar vislabāko vēlēšanos (nevis – pie vislabākās vēlēšanās).

– Rīgas Kuģubūves rūpnīcas akcijām palikusi agrākā cena arī ar nelielu tirdzniecības apjomu (nevis – pie neliela tirdzniecības apjoma).

– Akciju apgrozījums bija neliels un ar mazu cenu kāpumu (nevis – un pie maza cenu kāpuma).

– Latvijas ekonomiskā attīstība būtu iespējama ar vienu nosacījumu (nevis pie viena nosacījuma) – ja Latvijas valdība nepadarīs valsts ekonomiku atkarīgu no citām valstīm.

Tātad šoreiz minēti gadījumi, kad prievārda pie vietā tīrā latviešu valoda labāk iederas prievārds ar. Citos gadījumos no vāciska vai krieviska pie lietojuma var atbrīvoties citādi.Vārda dienas
Lolita, Vitolds
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».