Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Krieviski teikumi
14.03.2009

Parasti uztraucamies par vārdiem, kas bez vajadzības pārņemti no krievu, angļu vai vācu valodas un griež mums ausīs, piemēram, mobiļņiks, imidžmeikers, švunka. Šādu vārdu ir daudz, bet tos viegli pamanām un atbrīvojamies no tiem, ja vien vēlamies saglabāt tīru latviešu valodu.

Bet ir ne mazums teikumu, kuŗos visi vārdi ir mūsu, bet jūtam, ka nav kaut kas kārtībā, jo pats teikums ir veidots pēc krievu valodas līdzības. Pārāk tieši tulkojot no krievu valodas vai atdarinot šādus tulkojumus, bieži nesaskaņotais apzīmētājs teikumā ir šķirts no apzīmējamā vārda, un rodas šādi teikumi.

– Kriminālkodeksa 115. pants paredz sodu par personas, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī, atstāšanu bez palīdzības.

– Darbs apakškomisijā sākās ar monarchistu deklarācijas Baltijas jautājumā uzklausīšanu.

Labosim. – Kriminālkodeksa 115. pants paredz sodu par tādas personas atstāšanu bez palīdzības, kuŗa atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī. – Darbs apakškomisijā sākās, uzklausot monarchistu deklarāciju Baltijas jautājumā.

Ļoti slikti veidots šāds teikums: – Pirms varētu piekrist Zasas novada, kas paredzēts 102 novadu modelī, vai Jēkabpils novada, ko sola atbalstīt vairākas vietējās varas, izveidei, jābūt pārliecībai par valsts nodrošinātu atbalstu autoceļu sakārtošanai.

Labāk varētu izteikties, piemēram, šādi: – Pirms varētu piekrist Zasas novada izveidei, kas paredzēta 102 novadu modelī, vai Jēkabpils novada izveidei, ko sola atbalstīt vairākas vietējās varas, jābūt pārliecībai par valsts nodrošinātu atbalstu autoceļu sakārtošanai.

Tagad ļoti bieži pēc krievu gramatikas veido palīgteikuma sākumu.

– ASV izstrādāts Baltijas jūras reģiona drošības plāns, saskaņā ar kuŗu Zviedrija ir šo valstu drošības garante.

– Parasti kontrabandas preces ir noslēptas drošā vietā, aizkļūšanas ceļš līdz kuŗai ir labi pārredzams.

– Reformas nevar īstenot cilvēki, daudzi no kuŗiem pieder pie vecās nomenklātūras.

Labosim. – ASV izstrādāts Baltijas jūras reģiona drošības plāns, ar ko Zviedrija ir šo valstu drošības garants.

– Parasti kontrabandas preces ir noslēptas drošā vietā, līdz kuŗai ir labi pārredzams aizkļūšanas ceļš.

– Reformas nevar īstenot cilvēki, no kuŗiem daudzi pieder pie vecās nomenklātūras.

Vēl citas kļūmes teikumu izveidē.

– Ir īpašas vienības, apgādātas ar elpošanas aparātiem un tērpiem darbam ķīmiski bīstamā vidē.

– Ārlietu ministrs iesniedzis notu, sastāvošu no 10 punktiem.

Labosim.

– Ir īpašas vienības, kas apgādātas ar elpošanas aparātiem un tērpiem darbam ķīmiski bīstamā vidē.

– Ārlietu ministrs iesniedzis notu, kuŗā ir 10 punkti.

Šādas kļūdas bieži ir jaunu, padomju okupācijas laikā izglītojušos žurnālistu valodā. Viņi zaudējuši valodas izjūtu, nezina latviešu gramatiku un raksta pēc krievu gramatikas.Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».