Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Būvēt
25.04.2009

Vārdnīcās teikts, ka vārdu būvēt lieto, runājot par ēku, tiltu, dzelzceļu, dažādu mašīnu un ierīču darināšanu, tātad – runājot par materiālām lietām, nevis par jēdzieniem, kas izteic domas, pieņēmumus, spriedumus, t.i., nemateriālas parādības. Šai ziņā visas vārdnīcas ir vienprātīgas.

Diemžēl tagad vārdu būvēt arvien vairāk lieto nevietā.

– Filmas autori izvēlējušies vieglāko iespēju un būvējuši viena varoņa filmu.

– Ukrainas vadītāji domā, ka tikai NATO var būvēt kaut cik pilnīgu kontinenta drošības sistēmu.

– Galvenais uzdevums ir būvēt vienotu un miermīlīgu Eiropu.

– Darbu ar vājredzīgajiem bērniem mēs būvējam caur vecākiem.

Labāk šeit iederas vārds veidot.

– Filmas autori izvēlējušies vieglāko iespēju un veidojuši (nevis būvējuši) filmu ar vienu varoni.

– Ukrainas vadītāji domā, ka tikai NATO var veidot (nevis būvēt) kaut cik pilnīgu kontinenta drošības sistēmu.

– Galvenais uzdevums ir veidot (nevis būvēt) vienotu un miermīlīgu Eiropu.

– Darbu ar vājredzīgajiem bērniem mēs veidojam kopā ar vecākiem (nevis būvējam caur vecākiem).

Nav labi, ja plašas saziņas līdzekļu darbinieki veicina valodas piesārņošanu. To redzam šādā sarunā.

– Vai jūs domājat, ka Eiropa jābūvē vai jāstutē?

– Es domāju, ka jābūvē.

Saruna varētu būt bez lieka vāciskuma.

– Vai jūs domājat, ka Eiropa jāveido vai jābalsta?

– Es domāju, ka jāveido.

Bez vajadzības nav jālieto arī vārdi pārbūvēt un uzbūvēt. Tālāk teikumi kopā ar labojumiem.

– NATO aizsardzības sistēma Latvijā jāpielāgo (nevis jāpārbūvē) pēc mazu valstu aizsardzības prasībām.

– Vecākiem vienmēr jārūpējas par bērnu veselību, bet pārveidot (nevis pārbūvēt) domāšanu ir diezgan grūti.

– Jaunajam Krievijas premjērministram ir ļoti grūti izveidot (nevis uzbūvēt) tādu valdību, kas gūtu gan sabiedrības, gan polītiķu uzticību.

Labojams arī šāds teikums.

– Ir aktrises, kas uzbūvējušas savu karjēru, pateicoties vienai kleitai.

Labosim.

– Ir aktrises, kam veiksmīga kleitas izvēle palīdzējusi veidot karjēru.

Bez vajadzības nelietosim arī vārdu būve.

– Tautsaimniecības izveide (nevis būve) valstī jāveic, vienlaikus sekmējot visu pilsoņu labklājības pieaugumu.Vārda dienas
Egita, Emīls, Monvīds
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».