Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Gandarījums
21.01.2009

Vārds gandarījums pareizi lietots šādos teikumos.

– Pirmajā atmodas gadā pēc 25. marta demonstrācijas cietušie, pazemotie, aplaupītie varēja būt guvuši gandarījumu, ka beidzot situsi viņu stunda, ka viņi līdz šim brīdim tomēr nonākuši. – Pārāk lieliem materiālistiem manta ir mērķis, nevis līdzeklis, viņi kļūst pasīvi idejiskās lietās un pretiniekiem viegli piedod visas pārestības, lai gan būtu vajadzīgs gandarījums.

Tātad vārds gandarījums te nozīmē apmierinājumu, kas gūts pēc kāda pāri darījuma. Tieši šādā nozīmē vārds gandarījums minēts lielajā Kārļa Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcā, pirmajā sējumā, kas izdots 1925. gadā, un minēts piemērs – cietušam dot gandarījumu. Šai vārdnīcā arī norādīts, ka vārds gandarījums latviešu valodā ir jauns.

Bet tagad dzirdami arī šādi teikumi.

– Valsts sekretārs izteicis gandarījumu, ka sabiedriskās saziņas līdzekļi pievērsuši uzmanību lauksaimniecībai.

– Deputāti ar gandarījumu pavēstīja, ka divās nedēļās beidzot jautājumu nokārtojuši.

Arī šais teikumos ir runa par kādu apmierinājumu, bet nevis pēc pāri darījuma. Runa te ir par apmierinājumu pēc kaut kā patīkama. Par pāri darījumu te nav runas. Tātad redzams, ka vārdam gandarījums te piešķirta cita nozīme.

Padomju okupācijas laikā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas trešajā sējumā vārdam gandarījums piešķirtas abas iepriekš aplūkotās nozīmes, tādā kārtā padarot vārdu neskaidru.

Jaunvārds gandarījums cilvēkiem ir paticis. Acīmredzot tas kādu laiku ir bijis modes vārds, un šādos gadījumos bieži manāmi dažādi pārspīlējumi, kā arvien gadās modes jautājumos. Turklāt padomju okupācijas gados latviešu valodas skaidrībai pievērsa visai mazu uzmanību. Tāpēc Literārās valodas vārdnīcā, kas tapusi okupācijas laikā, vārds gandarījums pieļauts kā sinonims vārdam apmierinājums, neatkarīgi no tā, par kādu apmierinājumu ir runa. Paši par sevi sinonimi valodā ir labi. Tomēr šai gadījumā ir šaubas par otras nozīmes piešķiršanu vārdam gandarījums, jo nav labi, ka vārda nozīme kļūst neskaidra.

Tātad – apmierinājums var būt par jebkādu patīkamu lietu vai parādību. Bet gandarījums ir tāds apmierinājums, kas gūts pēc kāda pāri darījuma.Vārda dienas
Vilhelms, Vilis
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».