Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Apdalīt, apskaitīt, apskriet?
14.03.2009

Padomju okupācijas laika ideologi un viņu atbalstītāji visādi pūlējās tuvināt latviešu valodu krievu valodai, tā cenzdamies veicināt valodu saplūšanu viņu iecerētajā šķietami netālajā komūnistiskajā nākotnē. Komūnisms ir sabrucis, tā ideologi un atbalstītāji nogājuši malā, bet viņu radītie sārņi valodā manāmi joprojām.

Vārdi apbižot, apmaksāt, nevietā lietots apmācīt, arī aprunāt, krieviskais apsekot un citi joprojām bojā latviešu valodu. Diemžēl vārdus apmaksāt un apsekot krieviskā lietojumā kā labus mūsu valodā ieteikusi arī Latviešu literārās valodas vārdnīca 1. sējumā, kas izdots 1972. gadā.

Pēc šā aplamā parauga rodas klāt jauni aplami darinājumi.

– Arī mazpilsētās iespējams nopirkt ārzemju smaržas, un lauku sievietes nevar justies apdalītas.

– Liberijā sadumpojušies tie, kas nesenajā varas maiņā uzskata sevi par apdalītiem.

Kārļa Mīlenbacha lielajā Latviešu valodas vārdnīcā redzams, ka vārdam apdalīt bijusi gluži otrāda nozīme nekā iepriekšējos teikumos – apdāvināt, dalot dāvanas.

– Bet, atdarinot krievu valodas vārdu обделить, tagad šim vārdam ir nozīme – atstāt tukšā, nedot neko. Minētie teikumi labāk būtu šādi.

– Arī mazpilsētās iespējams nopirkt ārzemju smaržas, un lauku sievietes nevar justies aizmirstas (nevis apdalītas).

– Liberijā sadumpojušies tie, kas nesenajā varas maiņā uzskata sevi par zaudētājiem (nevis apdalītiem).

Latviski neteiksim arī apskaitīt.

– Krāpnieki veikalos apskaitījuši ne vienu vien pircēju.

– Saeimas lielākā frakcija uzskata sevi par apskaitītu, jo tai valdībā esot pārāk maz ministru.

Labosim.

– Krāpnieki veikalos apmānījuši (vai piekrāpuši, nevis apskaitījuši) ne vienu vien pircēju.

– Saeimas lielākā frakcija uzskata sevi par pieviltu (vai – pārāk maz ievērotu, nevis – par apskaitītu), jo tai valdībā esot pārāk maz ministru.

Tagad liekas dīvaini, ka 1972. gadā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 1. sējumā vārdam apskriet minēta arī nozīme «skrienot aizsteigties gaŗām, pārspēt kādu skriešanā; noskriet». Ar šādu aplami ieteiktu nozīmi tagad vārds apskriet manāms joprojām. Tālāk teikumi kopā ar labojumiem.

– Viesu komandas hokejisti nebūt nav nepārspējami, ka varētu mūsējos noskriet (nevis apskriet) uz vienas slidas.

– Izcilā slēpotāja pārspējusi (nevis apskrējusi) visus vīriešus.

Kamēr šo rindu autors līdz 2001. gadam veidoja raidījumus par valodu Latvijas Radio, viņš centās aizrādīt uz dažādām nepareizībām Latviešu literārās valodas vārdnīcas sējumos, kas nākuši klajā padomju okupācijas laikā. Diemžēl raidījumi tika cenzēti un aizrādījumi pazuda, arī tādi, par ko runāts šai rakstā, radot maldīgu priekšstatu, ka šai vārdnīcā viss ir labs.Vārda dienas
Alfs, Bernadeta, Mintauts
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».