Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Vārdi ar ik-
21.01.2009

Atdarinot krievu valodas salikumus ar еже-, latviešu valodā uzspiestas divvalodības apstākļos bez īpašas vajadzības ieviešas darinājumi ar ik-. Agrāk runājām par rīta un vakara laikrakstiem, tagad nereti dzirdam, ka esot ikrīta un ikvakara laikraksti. Tādus laikrakstus, kas iznāk katru dienu, saucām par dienas laikrakstiem. Tagad jau dzirdam par ikdienas laikrakstiem (lai gan vārdam ikdiena latviešu valodā ir cita nozīme – pretstats brīvdienām vai svētku dienām). Līdzīgi nedēļas un mēneša izdevumus sākt saukt par iknedēļas un ikmēneša izdevumiem. Dažām ģimenēm mēneša pabalsta vietā esot ikmēneša pabalsts. Dažas organizācijas gada pārskata sanāksmju vietā sākušas rīkot ikgada pārskata sanāksmes.

Visos minētajos gadījumos pēc krievu valodas līdzības piespraustais ik- latviešu valodā ir gluži lieks. Dažkārt tas rada pat pārpratumus, piemēram, vārdā ikdienas.

Tālāk vairāki tagad dzirdēti teikumi, kuŗos bez vajadzības lietoti vārdi ar ik-.

– Klausāmies ikrīta informātīvo programmu.

– Sniedzam ieskatu ikdienas laikrakstos.

– Krievijas televīzijas raidījums «Iknedēļas lauku vēstnesis».

– Reportiere ir guvusi panākumus iknedēļas raidījumos par laulības dzīves, mājsaimniecības un kulinārijas jautājumiem.

– Sociologi organizē ikmēneša sabiedriskās domas aptaujas.

– Biedrība martā rīko ikgada pilnsapulci.

– Abonēšanas maksa ir neliela ikmēneša, ikkvartāla vai ikgada maksa par televīzijas lietošanu.

– Sākušās teātŗa ikrudens viesizrādes.

– Atkal klāt iksestdienas raidījums par latviešu mūziku.

Labosim šos teikumus, atmetot tajos lieko ik- vai lietojot citus vārdus.

– Klausāmies rīta informātīvo programmu.

– Sniedzam ieskatu dienas laikrakstos.

– Krievijas televīzijas raidījums «Nedēļas lauku vēstnesis».

– Reportiere ir guvusi panākumus nedēļas raidījumos par laulības dzīves, mājsaimniecības un kulinārijas jautājumiem.

– Sociologi rīko sabiedriskās domas mēneša aptaujas. (Vēl labāk: – Sociologi rīko sabiedriskās domas aptaujas katru mēnesi.)

– Biedrība martā rīko gada pilnsapulci.

– Abonēšanas maksa ir neliela mēneša, ceturkšņa vai gada maksa par televīzijas skatīšanos.

– Sākušās teātŗa rudens viesizrādes.

– Atkal klāt sestdienas raidījums par latviešu mūziku.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».