Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


-gades?
25.04.2009

Nevietā bieži lieto vārdus, kas beidzas ar -gade. Šī kļūme laika gaitā nevis mazinājusies, bet vēršas plašumā un liecina par padomju okupācijas laika valodas stila nostiprināšanos mūsu valodā.

Ir bijuši pat tādi gadījumi, ka gadskārtas Latvijas valstī sauktas par astoņdesmitgadi un astoņdesmitpiecgadi, kas atgādina padomju piecgades, kā sauca plānsaimniecības piecu gadu plānus.

Daži piemēri.

– Noorganizēts literāro raidījumu cikls «Piemini Latviju», kas veltīts Latvijas astoņdesmitgadei.

– Latvijas valsts astoņdesmitgades gadā bija ierosināts atjaunot tādu apbalvojumu, kāda bija Tēvzemes balva.

– Valdības pārstāvis runāja ar Zinātņu akadēmijas ļaudīm par zinātnieku līdzdalību Latvijas valsts astoņdesmitgades sarīkojumos.

– 1998. gadā esam nosvinējuši Latvijas valsts astoņdesmitgadi.

– Esam nosvinējuši Latvijas Nacionālā teātŗa astoņdesmitpiecgadi.

Šādi teikumi ar -gadēm rodas, joprojām atdarinot tulkojumus no krievu valodas, piemēram: – Kad pavisam tuvu ir oktobŗa revolūcijas astoņdesmitgade un Krievijas komūnistiskā opozīcija mobilizē Krievijas vēlētājus zem sava sarkanā karoga, varas struktūru savstarpējie kaŗi var novest pie lieliem satricinājumiem sabiedrībā.

Nav ko brīnīties, ja komūnistiem patīk vārds astoņdesmitgade, jo viņu diktātūras gados bija piecgades, septiņgades, un vēl citas -gades. Astoņdesmitgades vārds, kas pats par sevi būtu pareizs darinājums, mums nevar būt pieņemams, lietojot to kā Latvijas valsts astoņdesmit gadu svinību apzīmējumu. To pašu var teikt par astoņdesmitpiecgadi, par Rīgas astoņsimt gadu svinībām, kas arī tika nodēvētas par astoņsimtgadi, un par daudzām citām -gadēm.

Cienījams lībiešu jeb līvu tautas darbinieks Dainis Stalts 1998. gada 27. septembrī radioraidījumā runāja šādi: – Staltu ģimenes albūms ir pirmais lībiešu kompaktdisks, un tas veltīts Latvijas valsts astoņdesmit gadiem un Rīgas astoņsimt gadiem.

Ļoti pareizi un latviski – Latvijas valsts astoņdesmit gadiem un Rīgas astoņsimt gadiem, nevis astoņdesmitgadei un astoņsimtgadei. Mācīsimies no godājamā Stalta kunga un labosim sākumā minētos teikumus.

– Noorganizēts literāru raidījumu cikls «Piemini Latviju», kas veltīts Latvijas astoņdesmit gadiem.

– Latvijas valsts astoņdesmit gadu jubilejas gadā bija ierosināts atjaunot tādu apbalvojumu, kāda bija Tēvzemes balva. – Valdības pārstāvis runāja ar Zinātņu akadēmijas ļaudīm par zinātnieku līdzdalību Latvijas valsts astoņdesmit gadu jubilejas sarīkojumos.

– 1998. gadā esam nosvinējuši Latvijas valsts astoņdesmit gadus.

– Esam nosvinējuši Latvijas Nacionālā teātŗa astoņdesmit piecus gadus.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».