Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nelatviska teikuma izveide
21.01.2009

Nelatviska teikuma izveide ar divdabja konstrukciju aiz apzīmējamā vārda

Pēc krievu valodas parauga latviešu valodā laikrakstos, žurnālos, radioraidījumos, televīzijā un, diemžēl, arī grāmatās nereti sastopami šādi teikumi. «Vakar notika mītiņš, veltīts aizvesto latviešu piemiņai.» «Sākam tradicionālo raidījumu, veltītu mūsu klausītāju vēstulēm.» Diemžēl arī kāds pazīstams literāts raksta šādi. Saprast jau var. Dažreiz varbūt šādi teikumi varētu arī būt, bet latviski labāk tomēr būtu jārunā citādi. Viena iespēja – novietot divdabja konstrukciju apzīmējamā vārda priekšā. Tad minētie teikumi būtu šādi. «Vakar notika aizvesto latviešu piemiņai veltīts mītiņš.» «Sākam klausītāju vēstulēm veltītu mūsu tradicionālo raidījumu.» Otru teikumu var pateikt pat vēl vienkāršāk. «Sākam tradicionālo raidījumu pēc klausītāju vēstulēm.» Jo nav nemaz labi pārāk bieži lietot vārdu veltīts, ja bez tā var iztikt.

Cita iespēja ir izteikties ar palīgteikumu. «Vakar notika mītiņš, kas bija veltīts aizvesto latviešu piemiņai.».

«Kad lasām un pārlasām pazīstamu un mazāk pazīstamu rakstnieku darbus, tapušus Latvijā un ārpus tās, mums jādomā par folkloras dižmantojumu, par latviešu grāmatniecības četriem gadsimtiem.» Te nu teikums ir gaŗš. Latviski labāk būtu bijis divdabja konstrukcijas vietā izteikties ar palīgteikumu: «(..)pārlasām darbus, kas tapuši Latvijā un ārpus tās(..).»Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».