Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Strikts?
11.03.2009

Vāciski saka – strikter Befehl, strikt befolgen. Latviski vārdnīcās to tulko – stingra pavēle, stingri ievērot. Pret šiem tulkojumiem nav ko iebilst. Bet latvieši sākuši lietot vārdu strikts, kas ir vācu valodas atdarinājums. Šo vārdu labprāt lieto pat tādi runātāji, kas vairās no vācu valodas vārdiem bode, bilde, foršs, gruntīgs, luste, mamma, placis, prove, vinnēt un daudziem citiem līdzīgiem, kas tagad izplatījušies mūsu valodā.

– Partijas striktais lēmums aiziet no valdības koalīcijas pamatots ar kādu spēku ietekmi.

– Vācija Kosovas bēgļu jautājumā ieņem striktu nostāju.

– Kad atklāja Valmieras teātŗa jauno ēku, apmeklētāji un kritiķi nāca ar striktām prasībām par izrāžu kvalitāti.

– Ministrs izteicis striktas prasības, ka darbinieki, kam bijuši disciplīnas pārkāpumi, šai darbā nevar atgriezties.

Šais teikumos nav nekādas vajadzības lietot vārdu strikts. Labāk iederas sen zināms latviešu valodas vārds stingrs vai kāds cits. Labosim.

– Partijas stingrais (vai noteiktais) lēmums aiziet no valdības koalīcijas pamatots ar kādu spēku ietekmi.

– Vācijai Kosovas bēgļu jautājumā ir stingra nostāja.

– Kad atklāja Valmieras teātŗa jauno ēku, apmeklētāji un kritiķi izteica stingras (vai noteiktas) prasības par izrāžu kvalitāti.

– Ministrs izteicis stingras (vai noteiktas) prasības, ka darbinieki, kam bijuši disciplīnas pārkāpumi, šai darbā nevar atgriezties.

Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem.

– Eiropas Savienība pieņēmusi stingru (nevis striktu) lēmumu, kas ierobežo pieeju dokumentiem, kuŗi attiecas uz aizsardzību.

– Režisors aktieŗiem izvirza stingras (nevis striktas) prasības.

Nelietosim arī adverbu strikti, ja labāk iederas vārds stingri vai kāds cits vārds. Tālāk teikumi kopā ar labojumiem.

– Dokumenti būs pieejami tikai stingri (nevis strikti) ierobežotai ierēdņu grupai.

– Šis polītiķis žurnālistiem stingri (nevis strikti) apgalvoja, ka viņa sarunas noklausoties.

– Vecie kollēģi teātrī jaunos stingri (vai pamatīgi, nevis strikti) mācīja. – Jaunajā likumā stingri (nevis strikti) šķirtas darbības, kur ir iedzīvošanās uz citu rēķina, no darbībām, kas nedod materiālus labumus. – Valdībā stingri (nevis strikti) jāievēro likumi.

Liekvārdīgs ir šāds teikums:

– Mēs stingri un strikti pārejam uz Eiropas Savienības likumiem. Labāk teiksim:

– Mēs stingri (vai noteikti) pārejam uz Eiropas Savienības likumiem.Vārda dienas
Vilhelms, Vilis
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».