Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Likumsakarība?
21.01.2009

Pirms gadiem divdesmit pieciem latviešu valodā ieviesās vārds likumsakarība, nedaudz agrāk – arī likumsakarīgs. Tie ir padomju laika krievu valodas atdarinājumi – закономерность un закономерный. Klasiskajā Vladimira Dāla Krievu valodas vārdnīcā, kas tapusi vairāk nekā pirms simt gadiem, šādu vārdu nav. Tie radušies padomju laikā. Vārdu likumsakarība un likumsakarīgs nav arī lielajā Kārļa Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcā. Bet, tuvinot latviešu valodu krievu valodai, tie ir ievietoti Latviešu literārās valodas vārdnīcas ceturtajā sējumā, kas izdots 1980. gadā. Tur ir šādi piemēri.

– Komūnistiskā partija ņem vērā revolūcijas procesa likumsakarības, kuŗas neizbēgami izpaužas visās valstīs.

– Tas bija svarīgs rakstnieku pilsoniskais pienākums – parādīt, kā likumsakarīgi Latvijā uzvarēja padomju iekārta.

Tagad zinām, ka šī vārdnīca tapusi pēc Maskavas iestāžu norādījumiem, par ko rakstījis Konstantīns Karulis laikraksta «Diena» 1997. gada 20. janvāŗa numurā.

Ārzemju latviešiem abi vārdi likušies smieklīgi. Stokholmā 1985. gadā izdotajā grāmatā «Zināšanai» Uldis Ģērmanis raksta: «Tā kā (komūnistu) partija nemitīgi apgalvo, ka tās rīcība balstās uz zinātniska pasaules uzskata, tad arī padzemē viss notiek, norisinās un veidojas «likumsakarīgi». Padvaloda tāpēc mudžēt mudž no visādām «likumsakarībām» (krieviski «закономерность»). Arī tās attīstība ir «likumsakarīga». Lai veicinātu Maskavas rusifikācijas polītikas mērķus («padtautu tuvināšanos līdz pilnīgai vienībai»), visām nekrievu padvalodām bija pašām sevi jāpazemo un jāpauž nacionāls defētisms, jo tām taču nākotnē «likumsakarīgi» bija jāiznīkst.»

Latviešu valodā šos vārdus vēl pirms četrdesmit gadiem tikpat kā nelietoja. 1962. gadā izveidotā PSRS Zinātņu akadēmijas pētījumu programma latviski bija nosaukta šādi

– Nacionālo valodu attīstības likumības (nevis likumsakarības) sociālistisko nāciju attīstības apstākļos.

Tātad latviski varējām izteikties ar vārdu likumības, kam nav nekādas vainas. Vēlāk bija dzirdami apšaubāmi apgalvojumi, ka vārdiem likumība un likumsakarība esot dažādas nozīmes, bet tas ir parasts paņēmiens dažādu aplamību pamatošanai. Patiesībā gan krievu valodā закономерность, gan latviešu valodā likumsakarība ir lieki vārdi. Tie ir padomju laika darinājumi. Tos varētu lietot, runājot par padomju laika dīvainībām, ja kādam tas patīk. Citos gadījumos vairāk iederas labāks un īsāks vārds – likumība.

Daži piemēri.

– Vai komisko procesu virzībai ir mērķis, mums zināmas likumības (nevis likumsakarības)?

– Vēsture ir bagāta ar dažādām likumībām (nevis likumsakarībām) un arī nejaušībām.

– Senču tradicijas bija veidojušās pēc likumībām (nevis likumsakarībām), ko nosaka dzīve.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».