Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Sagatavot augsni, sagatavot zemi
21.01.2009

Bieži dzirdam teikumus ar vārdu savienojumu sagatavot augsni.

– Amerika sagatavojusi augsni, lai varētu iejaukties Persijas jūras līča valstu lietās.

– Vispirms jāsagatavo augsne, tas ir, jārada atbilstoši apstākļi, lai iecerētais darbs būtu sekmīgs.

– Polītiķi, kas nodarbojas ar ārlietām, sagatavoja augsni Latvijas uzņemšanai Eiropas Savienībā.

– Pirms Saeimas vēlēšanām partijas sev sagatavoja augsni, izmantojot citu partiju kļūdas.

Šais teikumos pārnestā nozīmē lietots vārdu savienojums sagatavot augsni, kas pārcelts no krievu valodas подготовить почву. Ja kādam tas stipri patīk, var jau tā teikt, tikai dažkārt labāk būtu teikt gatavot apstākļus (nevis – sagatavot augsni), ja runa ir par darbības sākumu. Bet, runājot labā latviešu valodā, varētu teikt arī – sagatavot zemi (nevis augsni).

Vārds augsne tiešā nozīmē ir agronomijas termins, ar ko apzīmē iežu virsējo kārtu, kas veidojusies augu un dzīvnieku organismu, klimata, agrotechnikas un meliorācijas iedarbībā. Tautas valodā biežāk lieto vārda augsne sinonīmu – zeme. Latviešu valodā ir arī vārdi zemnieks, zemkopis, ar ko apzīmē cilvēku, kas kopj zemi, tas ir, augsni agronomu valodā. Sakām arī, ka arājs aŗ zemi, ecē zemi, apstrādā zemi utt.

Tāpēc latviski arī pārnestā nozīmē varētu labāk teikt – gatavot (vai sagatavot) zemi, nevis augsni, ar to domājot – radīt vajadzīgos apstākļus.

Arī sākumā minētajos teikumos varētu sacīt – gatavot zemi, lai varētu iejaukties Persijas jūras līča valstu lietās; gatavot zemi sekmīgai darbībai; gatavot zemi Latvijas uzņemšanai Eiropas Savienībā; gatavot zemi pirms vēlēšanām, izmantojot citu kļūdas.

Arī vēsturnieks Edgars Dunsdorfs, kas rakstījis arī par latviešu valodas jautājumiem, izteicies par zemes gatavošanu (nevis augsnes gatavošanu) apvērsumam valstī.

Ir vēl daudz citu vārdu savienojumu pārnestā nozīmē, kuŗos ir vārds augsne: briedināt augsni, dot labu augsni, sāk darboties gatavā augsnē, iztaustīt augsni, rast labvēlīgu augsni, rast izdevīgu augsni un citi. Arī šais vārdu savienojumos īsti latviski var lietot vārdu zeme: briedināt zemi, dot labu zemi, sākt darboties gatavā zemē, iztaustīt zemi, rast labvēlīgu zemi, rast izdevīgu zemi utt.Vārda dienas
Ginta, Gunda, Gunta
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».