Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Valstiski vadītāji
21.01.2009

Jau daudzkārt bijusi runa, ka latviešu valodā nepareizi lietojam īpašības vārdus, lai gan būtu vajadzīgs atbilstošā lietvārda ģenitīvs. Šādas kļūdas rodas krievu, vācu un citu valodu ietekmes dēļ, un tās mūsu valodu dara neskaidru, pat pārprotamu.

– Vairāki valstiskie vadītāji nav izdarījuši secinājumus par savas darbības atbilstību pamatlikumam.

Šai teikumā jālieto lietvārds, nevis īpašības vārds valstisks.

– Vairāki valsts vadītāji nav izdarījuši secinājumus par savas darbības atbilstību pamatlikumam.

Ja šie vadītāji būtu bijuši valstiski, tad viņi secinājumus noteikti būtu izdarījuši.

Kādā laikrakstā lasām: – Jāsaved kārtībā Latvijas likumdošana un valstiskās struktūras.

Arī šai teikumā īpašības vārds valstisks vietā jāsaka lietvārds valsts. Turklāt nevis jāsaved kārtībā, bet gan jāsakārto. Tātad pareizi ir jāsaka: – Jāsakārto Latvijas likumdošana un valsts struktūras.

Pārprotams ir arī šāds teikums, kur lietvārda vietā nepareizi lietots īpašības vārds: – Rajona saimnieciskie vadītāji nav rūpējušies par siltumu pilsētnieku dzīvokļos.

Ja latviski sakām īpašības vārdu saimniecisks, ar to saprotam lietpratīgu darbību, kas atbilst cilvēku interesēm atbilstošā saimniekošanas nozarē. Šai gadījumā bijis gluži pretēji – vadītāji nav bijuši saimnieciski. Pareizā valodā teikums varētu būt šāds: – Rajona saimniecības jautājumu vadītāji (vai – saimniekošanas vadītāji, vai – saimniekotāji) nav bijuši saimnieciski: viņi nav rūpējušies par siltumu pilsētnieku dzīvokļos.

Ir vēl daudz citu īpašības vārdu, kas aplam lietoti lietvārdu ģenitīvu vietā.

Nav latviski pareizi teikt – drāmatisks teātris, homērisko eposu dievi, kultūrālu jautājumu kārtošana, parlamentāra delegācija, vēsturisks mūzejs.

Te bija domāts kas cits – drāmas teātris, Homēra eposu dievi, kultūras jautājumu kārtošana, parlamenta pārstāvju delegācija, vēstures mūzejs.

Bet var gan būt rādīti drāmas teātrī drāmatiski notikumi, var būt, piemēram, homērisks miers, kultūrāla jeb ļoti pieklājīga izturēšanās, parlamentāra valsts iekārta, vēstures mūzejā var būt rādīti vēsturiski notikumi.Vārda dienas
Amanda, Amanta, Kaiva
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».