Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Izrunas kļūdas vārdos ar mīkstu ŗ
21.01.2009

Gadus trīsdesmit ļoti izplatīta kļūda runā ir nepareizs plats e darbības vārdos beŗu, dzeŗu, ķeŗu, peŗu, speŗu, sveŗu, tveŗu, veŗu. Šāda kļūda ieviesās pēc tam, kad ar padomju valdības lēmumu 1946. gadā rakstos atmeta mīkstos ŗ. Lai arī ne visi šo mīksto ŗ runāja, tomēr tas bija skaidrs rādītājs, ka tā priekšā e–skaņa ir šaura gluži tāpat, kā to rāda citi mīkstie līdzskaņi, ieskaitot j, kā arī č, dž, š un ž, kuŗi nav mīksti. Kad mīkstā ŗ rakstos vairs nebija un arī skolā to rakstīt nemācīja, apmēram 10 līdz 20 gadu laikā izauga paaudze, kas sāka runāt arī nepareizus platus e sākumā minētajos vārdos. Ar gadiem šādu runātāju ir saradies arvien vairāk.

Turpretim ārzemēs latviešu rakstos mīkstais ŗ ir diezgan labi saglabāts līdz pat šim laikam, un tāpēc ārzemju latviešu runā daudz retāk dzirdami sākumā minētie vārdi ar nepareizu platu e. Arī Latvijā mīkstais ŗ rakstos ir jāatjauno. Protams, paies gadu desmiti, kamēr cilvēki pie tā atkal pieradīs un arī runā nepareizo plato e vietā atgriezīsies šaurie.

Gluži tāpat kā vārdos ceļu, lemju, plēšu, kur ir galotnes priekšā kāds mīksts līdzskanis (vai š, ž) un kur tāpēc e ir šaurs, arī vārdos beŗu, dzeŗu, ķeŗu, peŗu, speŗu, sveŗu, tveŗu, veŗu pareizā latviešu valodā e vienmēr ir tikai šaurs, pie tam visās tagadnes personās: es beŗu, tu ber (ar cietu r, bet ar šauru e), viņš beŗ, mēs beŗam, jūs beŗat, viņi beŗ. Kas prot un vēlas, var runāt arī mīksto ŗ (izņemot vienskaitļa otru personu, kur līdzskanis ir ciets – tu ber tāpat kā vārdos tu cel, tu lem, tu plēs). Bet, ja kāds mīksto ŗ nerunā, tomēr jāatceras, ka minētajos gadījumos patskanis e noteikti runājams tikai šauri.

Šaurs e ir arī minēto darbības vārdu pavēles izteiksmē (lai beŗ!), vajadzības izteiksmē (jābeŗ) un atstāstījuma izteiksmē (beŗot) gluži tāpat kā šaurs e ir vārdos lai ceļ!, jāceļ, ceļot. Tāpat šaurs e ir arī divdabjos ar –ošs un –ams: beŗams, beŗošs, dzeŗams, dzeŗošs un tāpat arī visu sākumā minēto vārdu divdabjos. Arī dziesmā pareizi jādzied ar šauru e: no dzidra strauta maiga stirna dzeŗ.

Kļūdas gadās arī lietvārdos. Vārdā bēŗu ir šaurs e gluži tāpat, kā tas ir šaurs vārdā spēļu mīksta līdzskaņa priekšā. Tāpēc bēŗu komisija, bēŗu gājiens un citos vārdu savienojumos vārds bēŗu jārunā ar šauru e.Vārda dienas
Diāna, Dina, Dins
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».