Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Jeb un jebšu
12.03.2009

Saikli jeb mūsu valodā lieto starp vārdiem vai vārdu savienojumiem, kas apzīmē jēdzienus ar vienādu nozīmi, piemēram, dievnams jeb baznīca. Var lietot arī vārdu savienojumu jeb vai, ja blakus ir teikumi ar atšķirīgu nozīmi, piemēram: – Vai viņš tikai tā joko vien, jeb vai viņš runā no tiesas. Šķiŗamo saikli vai lietojam starp vārdiem vai vārdu savienojumiem ar atšķirīgu nozīmi, piemēram, sagaidīt nāks tēvs vai brālis.

Bet vārds jebšu nozīmē to pašu, ko vārdi lai gan vai kaut gan, piemēram: – Jebšu daudz padarīts, tomēr vēl daudz darāms.

Diemžēl vārdu jeb un jebšu lietošanā gadās kļūdas: jeb gadās, lai gan būtu jālieto saiklis vai, bet jebšu gadās ar nozīmi «jeb».

– Firmas vadība pieprasa, lai parādus atmaksā visi, kas saņēmuši naudu jeb preces.

– Maksājumus var kārtot ar pēcmaksu jeb pārskaitījumu.

– Vai skola jums ir vecā jeb jaunā mājā?

– Zivis makšķerējām ezeros jeb upēs.

Visos minētajos teikumos jeb vietā jāsaka vai.

– Firmas vadība pieprasa, lai parādus atmaksā visi, kas saņēmuši naudu vai preces (nevis – naudu jeb preces).

– Maksājumus var kārtot ar pēcapmaksu vai pārskaitījumu (nevis – ar pēcmaksu jeb pārskaitījumu).

– Vai skola jums ir vecā vai jaunā mājā (nevis – vecā jeb jaunā mājā)?

– Zivis makšķerējam ezeros vai upēs (nevis – ezeros jeb upēs).

Labojams arī šāds teikums: – Citiem trūkst prāta jeb vispār jebkad trūcis žēlsirdības.

Pareizi: – Citiem trūkst prāta vai vispār jebkad trūcis žēlsirdības.

Nav pareizi šādi teikumi.

– Šī nav slepena informācija jebšu valsts noslēpums.

– Melngalvju nams un rātsnams ir jebšu būs kultūras objekti ar valsts nozīmi.

– Vai Baltijas valstu vienotība ir mīts jebšu reālitāte?

Visos minētajos teikumos jebšu vietā jāsaka vai.

– Šī nav slepena informācija vai valsts noslēpums.

– Melngalvju nams un rātsnams ir vai būs kultūras objekti ar valsts nozīmi.

– Vai Baltijas valstu vienotība ir mīts vai reālitāte?

Nav pareizi arī šādi teikumi.

– Pavisam drīz jebšu pēc divām minūtēm jūs dzirdēsit raidījumu lauku ļaudīm.

– Sācies pēdējais gadalaiks jebšu rudens.

Šais teikumos jebšu vietā iederas jeb.

– Pavisam drīz jeb pēc divām minūtēm jūs dzirdēsit raidījumu lauku ļaudīm.

– Sācies pēdējais gadalaiks jeb rudens.Vārda dienas
Romāns, Romualda, Romualds
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».