Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Tas gods, tā laime?
21.01.2009

Pirms septiņdesmit gadiem Jānis Endzelīns rakstīja:

– Vēl tagad dažs savu uzrunu ievada ar vārdiem «man ir tas gods», lai gan «tas» te ir lieks un neciešams artikuls.

Diezgan ilgu laiku šādus liekus tas nedzirdējām. Tagad daļa runātāju un daudzi laikraksti sākuši lietot nevajadzīgus, no vācu valodas aizgūtus vārdus – beņķis, cēiners, feins, ģeldīgs, ģiftīgs, ķēķis utt. Līdz ar šiem vārdiem bez vajadzības atkal parādījies arī vācisks artikula atdarinājums, nevietā lietojot vārdu tas.

– Boloņai ir bijis tas gods par konkursa «Prix Italia» galvaspilsētu būt divas reizes.

– Man bija tas gods šinī konferencē pārstāvēt Latviju.

– Felicitas Ertneres domu pasaulē arī man bija tas gods ne reizi vien ieklausīties.

Visos minētajos teikumos vārds tas ir lieki iesprausts vācu valodas atdarinājums, kas latviešiem godu nedara. Iztiksim bez tā – Boloņai ir bijis gods (nevis tas gods) par konkursa «Prix Italia» galvaspilsētu būt divas reizes.

– Man bija gods (nevis tas gods) šinī konferenē pārstāvēt Latviju.

– Felicitas Ertneres domu pasaulē man bija gods (nevis tas gods) ne reizi vien ieskatīties.

To pašu var teikt par nevietā lietotu vārdu :

– Vācijas parlamenta vēlēšanu laikā man bija laime pašam pārliecināties, ka visu televīziju programmās jau dienu pirms vēlēšanām pārtrauca raidīt ne vien polītiskās diskusijas starp partijām, bet arī partiju reklāmu.

– Konkursa divās kārtās pārbaudīja piecus pretendentus, un man bija laime uzvarēt. – Jaunās Saeimas deputātiem būs dota lieliskā iespēja parādīt, ka viņiem rūp ne tikai tādas problēmas, kas pilda maku, bet arī viss latviešu tautas stāvoklis.

Arī šais teikumos liekais vācu valodas atdarinājums – vārds jāizlaiž: nevis – bija laime pārliecināties, bet – bija laime (vai iespēja, izdevība) pārliecināties; nevis – konkursā man bija laime uzvarēt, bet – konkursā man bija laime uzvarēt; nevis – deputātiem būs dota lieliskā iespēja, bet – deputātiem būs dota lieliska iespēja parādīt, ka viņiem rūp ne tikai tādas problēmas, kas pilda maku, bet arī visas latviešu tautas stāvoklis.Vārda dienas
Egita, Emīls, Monvīds
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».