Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Perfekta latviešu valoda?
25.04.2009

Ārzemju tautietim Austrim Grasim liekas, ka Latvijā daudzi joprojām domā, runā un raksta ar vecajiem padomju laika vārdiem.

Savukārt kāds darbinieks Rīgā cildina savu darbabiedru, kuŗš esot teicis: «Kad es bušu miņistrs finansov, pie mums bus režims taupibas».

Šie abi apgalvojumi bijuši gandrīz vienlaikus publicēti Rīgas laikrakstos, un otrs piemērs vēl nosaukts par perfektu latviešu valodu.

Latviešu runā un rakstos joprojām dzirdams daudz nevajadzīgu krievu valodas atdarinājumu.

Notikušais Ludzā vedināja uz pārdomām par drošību šai pierobežas pilsētā. Latviski būtu jāsaka: Notikums (nevis notiekošais) Ludzā vedinājis (nevis vedināja) uz pārdomām par drošību šai pierobežas pilsētā.

Tātad runāsim par notikumiem, nevis par notiekošo Latvijā un lietosim divdabi veicinājis.

Mazus bērnus latviski parasti nesaucam par mazuļiem kā krievu valodā (малыши). Tas atgādina dzīvnieku mazuļus. Bet Latvijas televīzijas raidījumos nereti ir teikts: «Labu nakti, mazuļi!» Latviski būtu jāsaka: «Ar labu nakti, bērni!» Televīzijā bijušas multiplikācijas filmas bērniem ar nosaukumu «Boļeks un Ļoļeks». Būtu bijis labāk izvēlēties citādu nosaukumu.

Kāds it kā patriotisks laucinieku aizstāvis runā: «Kungi valdībā! Pagriezieties ar seju pret Latvijas laukiem!». Šāds izteiksmes veids raksturīgs krievu valodā. Latviski labāk būtu teikt – skatieties arī uz laukiem. Vai arī – neaizmirstiet Latvijas zemniekus.

Avīzēs un citur 1997. gadā sāka izplatīties ziņojumi, kas beidzas ar vārdiem ieeja bez maksas. Arī šis ir krievu valodas atdarinājums, proti, besplatno. Latviski esam teikuši ieeja brīva. Diemžēl nevajadzīgais krievu valodas atdarinājums izplatās arvien vairāk: to dzirdam televīzijā un radio. Okupācijas mūzejam vajadzētu rūpēties arī par mūsu valodas atbrīvošanu no liekas krievu valodas ietekmes. Diemžēl arī par šā mūzeja sarīkojumiem tagad ziņo ieeja bez maksas. Vai tiešām pat šai mūzejā par valodas jautājumu noteicējiem kļuvuši krievinātāji?

Latviski sakām Ziemassvētku nakts, Jaungada nakts, Jāņu nakts. Bet pēdējos gados bieži dzirdami krievu valodas atdarinājumi: nakts pirms Ziemassvētkiem, nakts pirms Jaungada, nakts pirms Jāņiem.

Pavasaŗos sāk skanēt brīdinājumi: ir augsta mežu degamība. Latviski būtu: viegli var izcelties mežu ugunsgrēki. Dzirdami arī teicieni: lien ne savās lietās, pludmale ir nelabiekārtota, vējš pūš ar ātrumu četri metri sekundē. Latviski teiksim citādi: jaucas svešās lietās, pludmale nav labiekārtota, vējš četri metri sekundē (vārdi ar ātrumu ir lieki).Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».