Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Izteikti?
25.04.2009

Divdabi izteikts aplami lieto pēc krievu valodas līdzības. No šā divdabja darināts nevajadzīgs adverbs izteikti arī kā krievu valodas atdarinājums.

Latviešu valodā ir labi vārdi, kas nerada pārpratumus un ko sen lietojam, piemēram, acīmredzot, acīmredzami, daudz, īsti, krasi, ļoti, noteikti, sevišķi, skaidri, spilgti, stipri. Pēdējos gados krievu valodas ietekme pastiprinājusies, un daudzi jaunākās paaudzes darbinieki visu minēto latviešu valodas vārdu vietā sākuši lietot vienu vienīgu krievu valodas atdarinājumu izteikti, ar to noplicinot mūsu valodu, padarīdami to mazāk skaidru.

– Pēc sprādziena Omas pilsētā Ziemeļīrijā no radikālisma izteikti novērsās lielākā protestantu kopienas daļa.

– Izglītībai paredzētais finanču apjoms ir izteikti mazāks par nepieciešamo. – Viesojoties Toronto, apkārt bija izteikti latviska vide.

– Daudzu runātāju izteiksmes līdzekļi ir izteikti antipātiski.

– Laikraksts iznācis ar izteikti asām publikācijām par izteikti asu tematiku.

Labosim.

– Pēc sprādziena Omas pilsētā Ziemeļīrijā no radikālisma acīmredzami (nevis izteikti) novērsusies lielākā protestantu kopienas daļa.

– Izglītībai paredzētais finanču apjoms ir daudz (nevis izteikti) mazāks par nepieciešamo.

– Viesojoties Toronto, apkārt bija īsti (nevis izteikti) latviska vide.

– Daudzu runātāju izteiksmes līdzekļi ir krasi (nevis izteikti) nedzejiski.

– Laikraksts iznācis ar ļoti (nevis izteikti) asām publikācijām par sevišķi (nevis izteikti) asu tematiku.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Cauri viltus tautas draugu tērpam noteikti (nevis izteikti) lien ārā pašlabuma un varaskāres āža kāja.

– Japāna, būdama Āzijas valsts, ir ar skaidri (nevis izteikti) rietumnieciskām interesēm.

– Nopietns polītiķis kritiskās situācijās kļūst īpaši (nevis izteikti) spēcīgs un līdzsvarots.

– Vācija ir gājusi spilgti (nevis izteikti) demokratisku attīstības ceļu.

– 1998. gads bija stipri (nevis izteikti) nelabvēlīgs kartupeļu audzētājiem.

Labojams arī šāds teikums.

– Baltā krāsa ir izteikti neitrāla un viegli savienojama ar citām krāsām.

– Labāk teiksim, ka baltā krāsa ir pavisam (vai gluži, nevis izteikti) neitrāla un viegli savienojama ar citām krāsām.

Vārds izteikti, kas vispār nav vēlams, nebūtu jālieto arī pārākajā pakāpē.

– Daudzi deputāti arvien izteiktāk pagriezuši muguru vēlētājiem. Būtu jāsaka – arvien vairāk (nevis izteiktāk) pagriezuši muguru vēlētājiem.Vārda dienas
Maksis, Raivis, Raivo
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».