Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nepareizs teikuma veidojums
21.01.2009

Parasti pamanām nelatviskus, no citām valodām bez vajadzības pārņemtus vārdus vai to atdarinājumus. Par šādiem gadījumiem jau runāts. Bet citu valodu ietekme manāma arī latviešu gramatikā tiešā vai netiešā veidā, un arī tā bojā mūsu valodu ne mazāk kā nevajadzīgi citu valodu vārdi.

Krievu, vācu, angļu un citās valodās nesaskaņotais apzīmētājs palaikam ir aiz apzīmējamā vārda, bet latviešu valodā – šā vārda priekšā. Ja nu svešajā valodā no šāda nesaskaņota apzīmētāja ir atkarīgs palīgteikums un šādu teikumu pavirši tulko, tad nereti nesaskaņoto apzīmētāju ar visu palīgteikumu pārceļ apzīmējamā vārda priekšā. Pēc šādu aplamu tulkojumu parauga līdzīgi nepareizi veidoti teikumi rodas arī pašā latviešu valodā. Diemžēl šī aplamība arvien vairāk izplatās pēdējos gados, kad, paliekot krievu valodas ietekmei, klāt nākusi arī citu valodu, īpaši angļu un vācu valodas ietekme. Tad nu laikrakstos, žurnālos un citos izdevumos arvien biežāk parādās šādi teikumi.

– Man bija laime strādāt pie Hamburgas operas, kuŗa ir pasaules operu pirmā piecnieka vidū, intendanta par asistentu.

– Saeimas Kārtības rullī nav nekā par to, ka Saeimas priekšsēdētāja, kas reprezentē Saeimu, pienākumos būtu arī saimniecības jautājumu kārtošana.

– Divi izmeklēšanas grupas darbinieki devās uz Maskavu, lai pētītu to banku, kuŗām bijuši darījumi ar Banku «Baltija», dokumentus.

– Holivudas aktieris Kevins Kostners atradis jaunu līdzjutēju dziedātāja, kas agrāk bija pazīstams kā Princis, personā.

– Mazo un vidējo uzņēmumu konkurences spēju ietekmē tautsaimniecības nozares kontrolējošo monopolu, kuŗi ietekmē visu preču un pakalpojumu cenas, darbība.

– Dome nav sapratusi šā apbalvojuma, kas dibināts 1924. gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai ar devīzi «Caur ērkšķiem uz zvaigznēm», patieso nozīmi.

Šais teikumos ir vārdu savienojumi operas intendants, priekšsēdētāja pienākumi, banku dokumenti, dziedātāja persona, monopolu darbība, apbalvojuma patiesā nozīme. Bet starp šiem vārdiem novietots palīgteikums – pretēji latviešu valodas teikuma izveides kārtībai. Lai valoda būtu latviski nevainojama, teikumi jāpārveido tā, ka palīgteikums neatrodas starp nesaskaņoto apzīmētāju un apzīmējamo vārdu. Varētu būt, piemēram, šādi teikumi.

– Man bija laime strādāt par asistentu pie Hamburgas operas intendanta; šī opera ir pasaules operu pirmā piecnieka vidū.

– Saeimas Kārtības rullī nav nekā par to, ka Saeimas priekšsēža pienākumos būtu arī saimniecības jautājumu kārtošana; patiesībā viņš reprezentē Saeimu.

– Divi izmeklēšanas grupas darbinieki devās uz Maskavu, lai pētītu to banku dokumentus, kuŗām bijuši darījumi ar Banku «Baltija».

– Holivudas aktieris Kevins Kostners atradis jaunu līdzjutēju dziedātāja personā, kuŗš agrāk bija pazīstams kā Princis.

– Mazo un vidējo uzņēmumu konkurences spēju ietekmē tautsaimniecības nozares kontrolētāju monopolu darbība, kuŗi ietekmē visu preču un pakalpojumu cenas.

– Dome nav sapratusi šā apbalvojuma patieso nozīmi; tas dibināts 1924. gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai ar devīzi «Caur ērkšķiem uz zvaigznēm».

Protams, ir iespējami arī citādi šo teikumu veidojumi. Bet jāpatur vērā, ka palīgteikums labā latviešu valodā nevar atrasties starp apzīmētāju un apzīmējamo vārdu.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».