Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Starpnieks nevis vidutājs
12.03.2009

Vārdus, kas beidzas ar -tājs, latviešu valodā atvasina tikai no darbības vārdiem, kas paši ir atvasināti ar kādu piedēkli, piemēram, no darbības vārdiem darīt, runāt, vēlēt, vērot ir pareizi darināti lietvārdi darītājs, runātājs, vēlētājs, vērotājs. No citām vārdu šķirām šādus lietvārdus pareizā valodā nedarina.

Diemžēl bieži manāms aplam darināts vārds vidutājs, par ko ne mazums runāts. Šis vārds nav pareizs tāpēc, ka latviešu valodā nav tam atbilstoša darbības vārda, no kuŗa tas varētu būt atvasināts. Arī agrāk šāda darbības vārda nav bijis. Bet vārds vidutājs ir radies kā krievu valodas vārda посредник kroplīgs atdarinājums.

Latviešu valodā jau vairāk nekā trīssimt gadu ir pareizs vārds ar to pašu nozīmi, ar ko tagad dzirdams aplamais vidutājs, un šis pareizais vārds ir – starpnieks. Daudzi runātāji šo labo vārdu aizmirsuši un bez vajadzības runā aplamo vārdu vidutājs.

– Anglijas premjērministrs Blērs uzņēmies vidutāja lomu Indijas un Pakistanas konfliktā Kašmiras dēļ.

– Kanadas vidutājiem ir liela pieredze valstu konfliktu norēgulēšanā.

– Dažādi mākleri cenšas būt par vidutājiem dzīvokļu īrēšanā.

– Karls Bilts ir veicis vidutāja misiju Bosnijā.

– ANO mēģināja būt par vidutāju sarunās starp Krievijas atbalstīto Tadžikistanas valdību un islāma opozicijas partizāniem.

Labāk šais teikumos lietosim vārdu starpnieks.

– Anglijas premjērministrs Blērs uzņēmies starpnieka lomu Indijas un Pakistanas konfliktā Kašmiras dēļ.

– Kanadas starpniekiem ir liela pieredze valstu konfliktu norēgulēšanā.

– Dažādi mākleri cenšas būt par starpniekiem dzīvokļu īrēšanā.

– Karls Bilts ir veicis starpnieka misiju Bosnijā.

– ANO mēģināja būt par starpnieci sarunās starp Krievijas atbalstīto Tadžikistanas valdību un islāma opozicijas partizāniem.

Tātad – sieviešu dzimtē lietosim vārdu starpniece, nevis vidutāja. Vēl citi piemēri.

– Amerika ir viena no galvenajām starpniecēm (nevis vidutājām) Tuvo Austrumu konflikta norēgulēšanā.

– Banka nevēlas kļūt par starpnieci (nevis vidutāju) nelegālas naudas atmazgāšanā.

– Ministre nav plānojusi būt par starpnieci (nevis vidutāju) sarunās starp medicīnas darbiniekiem un valdību.

Nav nekādas vainas vārdu savienojumam starptautiskie starpnieki. Tas ir pat ieteicams, jo pastiprina starpniecības nozīmi. Tātad: – Starptautisko starpnieku (nevis – starptautisko vidutāju) miera plāns ir labāks nekā kaŗš.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».