Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Katrs no?
21.01.2009

Citu valodu ietekmes dēļ mūsu valodā arvien vairāk ieviešas nepatīkama liekvārdība, kas turklāt valodu dara smieklīgu – aiz vietniekvārdiem bez vajadzības tiek runāts prievārds no. Ļoti bieži šāds lieks no gadās aiz vietniekvārda katrs.

Katrai no Baltijas valstīm ir kādi īpaši centieni. – Katrs no skolotājiem ir beidzis kādu no augstskolām. – Katrs no dibinātājiem jaunajā uzņēmumā ir ieguldījis desmit tūkstošus latu. – Parlamentā spriež, ko prezidents varētu piedāvāt katrai no frakcijām.

Latviski pareizi runājam katrs (nevis – katrs no). Labosim.

Katrai Baltijas valstij ir kādi īpaši centieni. – Katrs skolotājs ir beidzis kādu augstskolu. – Katrs dibinātājs jaunajā uzņēmumā ir ieguldījis desmit tūkstošus latu. – Parlamentā spriež, ko prezidents varētu piedāvāt katrai frakcijai.

Ja teikumā jau citā vietā ir prievārds no, tad liekais no aiz vietniekvārda katrs nekādā ziņā nav vēlams.

Katrai no ministrijām ir labāk zināms, kā rīkoties ar financēm, kas atvēlētas no budžeta.

Pareizi: – Katrai ministrijai labāk zināms, kā rīkoties ar financēm, kas atvēlētas no budžeta.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

Katram autoram (nevis – katram no autoriem) ir savs viedoklis, taču viņus vieno pārliecība, ka apziņas eksistence ir viena no lielākajām kosmiskajām mīklām.

– Volejbolists servēja pārmaiņus ar katru roku (nevis – ar katru no rokām).

– Tiks parakstīta vienota charta, nevis atsevišķas chartas ar katru Baltijas valsti (nevis – ar katru no Baltijas valstīm).

– Pie katra princeses Diānas tērpa (nevis – pie katra no princeses Diānas tērpiem) izsoļu namā stāv drūms drošībnieks.

Katrai pasaules diplomātiskajai struktūrai (nevis – katrai no pasaules diplomātiskajām struktūrām) raksturīgas savas tradicijas.

Katrs mūzikas redaktors (nevis – katrs no mūzikas redaktoriem) apkalpo gan klasiskās mūzikas, gan pirmās programmas kanālu.

Katrs agregāts (nevis – katrs no agregātiem) raida starojumu, kas līdzinās pusei no Baldones radioaktīvo atkritumu uzņēmuma «Radons» starojuma.

Katra lidmašīna (nevis – katra no lidmašīnām) var uzņemt divsimt pasažieŗu.

– Ar lielu mīlestību mākslinieks stāstīja par katru stādīto koku, par katru stādīto krūmu (nevis – par katru no stādītajiem kokiem, par katru no stādītajiem krūmiem).

Protams, lieks no nav jārunā arī aiz citiem vietniekvārdiem.Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».